[Statement] “Ipagpatuloy ang Rebolusyon ni Oriang tungo sa Paglaya ng Kababaihan at ng Lipunan!” -Oriang

Sinusundan natin ang yapak ni Gregoria de Jesus, kilala bilang Oriang, dahil sinusundan din tayo ng dipa tapos na laban sa mga mapang-api sa lipunan. Bahagi si Oriang sa himagsikan laban sa pagmamalupit ng mga dayuhang mananakop, laban sa di makatarungang pagkakahati-hati ng yaman, laban sa diskriminasyon, lalo na sa kababaihan. Ipaglaban ang Kabuhayan, Karapatan,…

[From the web] SONAY -State of Nanays Address -Oriang

SONAY -State of Nanays Address Sama-sama po ang mga Nanay mula sa batayang sektor ang magpapahayag ng tunay nilang karanasan sa dalawang taon na pamumuno ni Duterte. Sa panahon na mataas ang bilihin dahil sa TRAIN Law, sa panahon na hindi sustenable ang produksyon ng pagkain ng bansa dahil walang pa rin sapat na ayuda…