Tag Archives: International Humanitarian Law

[Statement] “ Kulang-kulang na pamamahala, tao ang kawawa !” Dapat Tao Muna !

SIGN-ON STATEMENT/PIRMA NG SUPORTA

2013 INTERNATIONAL HR WEEK CELEBRATION
65TH YEAR OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS (UDHR)

“ KULANG-KULANG NA PAMAMAHALA, TAO ANG KAWAWA !”
DAPAT TAO MUNA !

Sa ika-65 taon ng UDHR at ika-20 taon ng Vienna Declaration and Plan of Action on Human Rights, marami at naging makabuluhan pagtangkilik at proteksyon ang natamo na para sa Karapatang Pantao sa buong mundo. Subalit sa kabila ng mga tagumpay, marami at mabigat pa rin ang pangangailangan sa patuloy na pagsulong ng mga Karapatan kasabay ng mga makabagong hamon.

Teaser light up copy

Kasama sa mga matinding hamon para sa Pilipinas ay ang climate change o pagbabago sa klima ng mundo bunga ng hindi makataong mga polisiya at programa ng mga bansa at ng mga pamahalaan sa pag-unlad – tulad ng agresibo at abusadong industrialisasyon, pagmimina, pag-sira sa ating mga kagubatan, atbp. Isa pang mabigat na hamon ay ang pamamahala na hindi nakabatay sa karapatang-pantao (rights-based governance) kung kaya’t kulang-kulang at hindi komprehensibo ang pagtugon sa ating mga karapatan. Hinamon ng 1993 Vienna Declaration and Programme of Action, aang lahat ng bansa na magpatupad ng national human rights action plan. Sampung taong nakalipas, wala pa rin nito sa Pilipinas.

Para sa December 10 International HR Day, makiki-isa tayo para sa mga naging biktima at nakaligtas sa trahedyang “Yolanda”, sa lindol sa Bohol, sa Zamboanga Siege at iba pang mga hagupit ng tao at kalikasan.

Maki-isa tayo sa mga naging biktima ng kalupitan ng tao at sa mga kakulangan ng pamahalaan.

1. Dapat TAO Muna! Dahil ang TAO ang sentrong dahilan at layunin ng pamahalaan at pamamahala, lalo na sa panahon ng krisis sanhi man ng tao o ng kalikasan. Ang dignidad at naka-ugat na mga karapatang pantao ay dapat laging itaguyod, ipagtanggol at pangalagaaan. Ang bawat bulnerableng tao lalo na ang mga kabataan at mga kababaihan ay unahin at masinsing paglingkuran ayon sa pangangailangan.

2. Dapat TAO Muna! Dahil obligasyon ng pamahalaan na palahukin ang pinakamalawak na bilang ng mga mamamayan – katuwangin ang civil society at non-government organizations – sa pagkaroon ng malawak na konsultasyon sa pagpapasinop sa komprehensibong pagtugon sa kabuoang pangangailangan ng mga mga biktima at mga nakaligtas mula sa mga natural at gawang-taong kalamidad.
Dapat maging bukas ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pagsubaybay at mekanismo ng paniningil ng mga mamamayan hinggil sa equitableng paglagak ng pinansya, tulong sa mga biktima at hustisya. Walang isa man ang dapat malimutan.

3. Dapat TAO Muna! Ang mga polisya at programang pangkaunlaran ay dapat sumusunod sa pamantayan ng karapatang pantao at sa pag-unlad ng tao lalo na ng bulnerableng sector at hindi para sa bulsa o kapangyarihan ng i-ilan.

4. Dapat TAO Muna! Magkaroon at isapubliko ang Human Rights Action Plan. Dapat din nitong lamanin ang mga komprehensibong pagtugon sa mga natural at gawang-taong kalamidad na base sa mga prinsipyo ng karapatang pantao.

DAPAT TAO MUNA !

Nakiki-isa ako/kami sa mga panawagan :

1. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
2. Amnesty International– Philippines (AI-Philippine)
3. Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ)
4. Alyansa Tigil Mina (ATM)
5. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
6. Asian Federation Against Enforced Disappearance (AFAD)
7. Balay Rehabilitation Center
8. Center for Migrants Advocacy
9. Families and Victims of Involuntary Disappearance (FIND)
10. Medical Action Group (MAG)
11. Partido Manggagawa (PM)
12. Sarilaya
13. Sulong Comprehensive Agreement on the Respect of Human
Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)

14. Human Rights Online Philippines (HRonlinePH.com)

[In the news] NPA twin attacks in Bukidnon violate human rights — AFP -GMA News

NPA twin attacks in Bukidnon violate human rights — AFP
Amanda Fernandez, GMA News
February 20, 2013

gmanewsonlineThe Philippine military condemned on Wednesday the twin attacks by suspected New People’s Army rebels on two plantations in Bukidnon on Tuesday night, describing the raids as violation of human rights.

In a statement sent via e-mail, Armed Forces spokesperson Col. Arnulfo Burgos Jr. said the attacks violate Chapter III, Section 4, Item 2 of RA 9851 or the Act Defining and Penalizing Crimes against International Humanitarian Law which defines one of the ‘war crimes’ as the intentional attack against civilian objects or non-military personnel, and/or properties.

“It is also a clear and deliberate violation of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIL) to which the NPA is one of the signatories,” Burgos said.

Read full article @www.gmanetwork.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[In the news] ‘Soldiers shot botanist, companions after thinking they were communist rebels’ -InterAksyon.com

‘Soldiers shot botanist, companions after thinking they were communist rebels’
By Abigail C. Kwok, InterAksyon.com
December 18, 2012

InterAksyon logo2The Commission on Human Rights (CHR) said soldiers mistook botanist Leonard Co and his companions as communist rebels when they fired at Co’s group two years ago in Kananga, Leyte.

Although the Army operation was was “legitimate,” the supposed encounter was not, CHR chairperson Etta Rosales said in a phone interview.

“There was no legitimate encounter because the military failed to see the difference between the combatants and non-combatants. These were civilians and soldiers mistook them to be combatants. They shot at these people. That is a violation of the International Humanitarian Law (IHL),” Rosales said.

Read full article @ www.interaksyon.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] Face challenges to International Humanitarian Law with greater hope and courage -PCICC

Face challenges to International Humanitarian Law with greater hope and courage

The Philippines marks International Humanitarian Law Day, August 12, this year with greater hope and courage.

We mark this day with our achievements in creating a favorable policy environment for the promotion of the international humanitarian law (IHL). The most significant of which is the ratification of the Philippine Senate of the Rome Statute of the ICC in August 2011 and the enactment of the IHL law by the Philippine Congress in December 2010.

We mark this day with the positive response of the Philippine government, the security sector and other government agencies, notably the paradigm shift being undertaken by the Armed Forces of the Philippines with its Internal Peace and Security Plan (IPSP) Bayanihan which aims for zero tolerance for human rights and international humanitarian law violations, the establishment of Human Rights Offices within the AFP and the Philippine National Police, as well as the humanitarian interventions provided by government agencies to communities, especially women and children, in conflict-torn areas.

We mark this day with the increasing participation and vigilance of civil society groups in monitoring compliance to IHL and for initiating various programs that would prevent or mitigate conflicts such as education and information campaigns, policy advocacy and community dialogues.

The PCICC recognizes the valuable efforts of many civil society groups like WeAct 1325 or Women Engaged in Action on 1325 (United Nations Security Council Resolution 1325), a national network supporting the National Action Plan on of United Nations Security Council Resolution 1325; Bantay Bayanihan, organized as an oversight monitoring and engagement group on the AFP’s 2010-2016 IPSP Bayanihan; and the Civil Society Initiatives for International Humanitarian Law (CSI-IHL).

PCICC individual and organizational members — Amnesty International Philippines, Ateneo Human Rights Center, BALAY Rehabilitation Center, Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND), Medical Action Group, PhilRights, Task Force Detainees-Philippines (TFDP), Women’s Legal Bureau and WEDPRO, among others – continue to monitor and document human rights and IHL violations, provide relief and rehabilitation services to internally displaced persons, and advocate for IHL and legal remedies to violations.

Indeed, the Philippines has achieved significant strides in recent years in promoting humanitarian law, albeit with greater challenges in the face of the continuing war between the Philippine Government and the New People’s Army, Moro Islamic Liberation Front, and other armed groups – – aggravated by infightings among rebel groups.

Impunity continues. Extra judicial killings, enforced disappearance, massive displacements of communities and other war crimes continue. Our efforts still fall short in relation to the magnitude of the problem.

As the Philippines mark IHL day on August 12 this year, the imperative of intensifying our efforts to establish and institutionalize mechanisms that would effectively stir the wheels of justice and rule of law within our national jurisdiction is the order of the day.

Important questions and areas of concerns have to be acted upon urgently, e.g., how to operationalize observance of the IHL at the field level of the AFP and PNP; the protection of victims and witnesses; designation of special courts to try cases involving crimes punishable under RA 9851 or the Philippine IHL law; designation of prosecutors and investigators by the Commission on Human Rights, the Department of Justice, the Philippine National Police or other concerned law enforcement agencies; training of judges, prosecutors and investigators in human rights, international humanitarian law and international criminal law; ratification or enactment of important pieces of legislation like the Agreement on Privileges and Immunities of the ICC (APIC), enforced disappearance, internally displaced persons, children involved in armed conflict, among others.

This calls for a review of our work in education, information and communication, our work on humanitarian interventions, and our work in monitoring, investigation and prosecution.

Monitoring, investigation and prosecution demands that we act not only with hope but with courage. This we do for the victims of IHL violations, for defenders and humanitarian workers who are threatened in their work and for our future as a nation. Past and present cases of IHL violations must be addressed or they will be repeated.

The imperative of realizing our commitment to IHL is underlined by the clashes in Central Mindanao that broke out a week ago. The fighting now affects three provinces and, as of August 9, has caused the internal displacement of over 5,500 families or 27,862 persons of which 30 percent are children. (Data from the Protection Cluster Mindanao, Philippines)

The PCICC shall continue to strengthen its work with other stakeholders against war crimes, genocide, and crimes against humanity with the end in view that structural and social inequities are eradicated – – where justice, peace and the rule of law prevails.

REBECCA E. LOZADA
National Coordinator
NOTE:
This statement and PCICC activities in August is posted on its blog.

The Philippine CICC, established in 2000, believes that individual perpetrators of the most atrocious crimes — genocide, war crimes and crimes against humanity — must be brought to justice. The PCICC aims to: a) promote the implementation by the Philippines of the Rome Statute of the International Criminal Court; b) strengthen domestic institutions to end impunity and promote human rights through the observance, adherence and integration of principles and standards under the Rome Statute and those under international law; and, c) support similar initiatives in other countries particularly in the Asian region.

The Coalition works to attain these objectives through: lobby and advocacy work; research, particularly to deepen understanding on the principles and standards of the ICC; public education and capacity enhancement activities; strategic networking; and, adopting and testing innovative and creative approaches and strategies to advance its mission and objectives, on its own or in collaboration with other groups.

PCICC is a founding convenor of the Civil Society Initiatives for the International Humanitarian Law (CSI-IHL) as well as Women Engaged in Action on 1325 (WE Act 1325).

The PCICC is a member of the Coalition for the International Criminal Court, which gathers over 2,600 organizations from 150 countries around the world working together for international justice.

 All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Human rights groups urges Aquino “Tuldukan na ang tortyur’! Announce policy of total elimination of torture -UATC

Human rights groups urges Aquino “Tuldukan na ang tortyur’! Announce policy of total elimination of torture. Photo by TFDP

Human rights groups urges Aquino “Tuldukan na ang tortyur’! Announce policy of total elimination of torture

As the country marks the 26th anniversary of the 1986 EDSA “People Power”, several human rights groups called on the Aquino administration to take all necessary measures to announce a policy of “total elimination” of the vestiges of Martial Law.

While the Anti-Torture Act or Republic Act (RA) No. 9745 is enacted to criminalize the acts of torture, the United Against Torture Coalition (UATC)-Philippines, made the call noting there are reports cases of torture being routinely practiced by authorities against suspects despite the law criminalizing such act.

In its statement, Ernesto A. Anasarias, Executive Director of Balay Rehabilitation Center and currently the head of UATC Secretariat, said “the authorities’ partiality not to comply with the law runs in the ‘institutional impunity’ we have right now.”

“The persistence of torture casts doubts on the effectiveness of the law. Despite the law, in practice, there are insufficient legal safeguards for arrested suspects and detainees, including among others, failure to bring them promptly before a judicial authority, restricted access to lawyers and medical doctors, and failure to contact family member immediately after their arrest,” Anasarias added.

Edeliza P. Hernandez of the Medical Action Group (MAG) likewise claimed the government seems to be dragging their heels on the investigation of torture cases. No member of the police and military has been arrested for alleged torture case since Aquino took office, and no superiors have been put on trial for their suspected involvement in or acquiescence to the alleged acts of torture.

“We cite as an example the case of Lenin Salas and his four companions in Pampanga against Police Supt. Madzgani Mukaram for violation of the Anti-Torture Act. The victims were tortured which was medically documented and verified. But last July 21, 2011, the prosecutor disregarded the evidences in favor of the accused and the case was dismissed for insufficiency of evidence,” Hernandez said.

The group reiterates its concerns over the increasing number of cases which expose the weak implementation of “command responsibility” as stipulated in the Anti-Torture Act and the Law on the International Humanitarian Law, which embolden perpetrators in doing acts of torture. This situation breeds and perpetuates impunity.

Max M. de Mesa of the Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) said “the many perpetrators of unresolved cases of torture have become obstacles to the announced “paradigm shift” in Aquino’s administration that it would adhere to the primacy of human rights.”

“Particularly those experienced by Abdul Khan Balanting while in custody of the Army’s 39th Scout Ranger Company in Sumisip, Basilan and that of Lenin Salas and companions in the hands of security forces headed by PSupt. Mukaram expose the collution between the responsible command and the rank and file to acquiesce or cover up the violation and/or crime. This is tantamount to superior or command conspiracy,” de Mesa added.

On the medical documentation findings, Ajid was heavily tortured. He suffered first and second-degree burns in different parts of his body, including the head, face, private parts, abdomen, lower back and buttocks, among others.

“Hangad namin ang katarungan sa pag-tortyur kay Lenin at sa kasamahan niya,” said a Salas family member. “Hindi kami magpapatakot.” (We will seek justice for the torture of Lenin and his companions. We will not be intimidated.”)

The group underscored the necessity that for the government to effectively address the issue of torture, it should publicly announce a clear policy of “total elimination” of all acts of torture, and by fully implementing the laws and international human rights instruments against all human rights violations.

The UATC-Philippines is a coalition of human rights non-government organizations and civil society organizations working together in defending human rights and campaigning against the use of torture in the country.

[In the news] AFP challenges Human Rights Watch to prove claims – PhilStar.com

AFP challenges Human Rights Watch to prove claims
By Alexis Romero, The Philippine Star
January 25, 2012

 MANILA, PhilippinesThe military yesterday challenged the New York-based Human Rights Watch to prove that soldiers were involved in unexplained killings.

Armed Forces spokesman Col. Arnulfo Burgos Jr. said the group, which had criticized the Aquino administration for its alleged failure to address abuses, should present evidence to the military so they could act on the complaints.

“Human Rights Watch should coordinate directly with us. Give us evidence to support their claim that we committed human rights violations,” Burgos said.

Burgos claimed that the military has posted gains in promoting respect for human rights and adherence to International Humanitarian Law (IHL).

He said the strengthening of the Armed Forces Human Rights Office and its replication to field units has enabled them to ensure compliance with existing polices.

“In fact, the AFP (Armed Forces of the Philippines) had already achieved milestones in human rights advocacy efforts with the publication of the soldiers’ handbook on human rights and IHL,” Burgos said.

He said the AFP even released a guidebook on ways to conduct intelligence operations without violating human rights.

On Monday, Human Rights Watch criticized the Aquino administration for supposedly failing to prosecute members of security forces tagged in unexplained killings.

Read full article @ www.philstar.com

[Event] Panindigan ang Peace Talks, Ceasfire ngayong Kapaskuhan! – Manindigan sa Peace Talks

You are cordially invited to attend the

Sulong CARHRIHL (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law)
/ Manindigan sa Peace Talks

Press Conference

Panindigan ang Peace Talks, Ceasfire ngayong Kapaskuhan!

Civil society groups spearheaded by Sulong CARHRIHL and Maninidigan sa Peace Talks stresses the need for renewed commitment on peace talks between the Government and the National Democratic Front.

The group appeals to both parties to substantiate their sincerity on the talks amidst recent news of the talks being stalled.

The group will bring Christmas lanterns to symbolize their call for a ceasefire for this Yuletide holidays and calls for a study on the possibility of a long-term ceasefire.

December 14, 2011 ::  9:00 AM – 11:00 AM
Max’s Restaurant, Quezon City Memorial Circle, Quezon City

Contact Person:
Kaye Limpiado : 09178365293

[Statement] Speech delivered by Senator Miriam Santiago at the ICC symposium – PCICC

SOME PROBLEMS AND APPROACHES IN THE

 RELATION OF NATIONAL LAW AND THE ROME STATUTE

OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT:

APPLICATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

By

Senator Miriam Defensor Santiago

(Speech delivered at the ICC symposium, held at the DFA Auditorium,

on 26 August 2011.)

 

 

          At some other time, we should create the prospect of undertaking a closer analysis and a more comprehensive review of how the Rome Statute impacts on Philippine law, in particular its constitutional framework.

Today, we are left with the limited opportunity to deal with selected problems and approaches in general overview, which may suggest to us the complexity of the problems in the larger frame, in the relation of the domestic law with the new mechanisms of the international criminal law under the Rome Statute.

Admittedly, the establishment of the International Criminal Court (ICC) is a phenomenal achievement of the international community, and with the Senate concurrence of the Rome Statute, the Philippines stands involved in its compelling desire for universality of acceptance and recognition by the international community as a whole.  As desired, the Philippines shares the glory of ICC’s creative processes reaching its fruition in parallel with a century of violence and atrocities inflicted upon humankind.  Now, the Philippines has become a party to institutionalizing the Rule of Law in dealing with the perpetrators of international crimes enjoying impunity, while affirming their rights as accused before the ICC.

The crimes within the jurisdiction of the ICC are well known in principle.  However, the limits of its jurisdiction may elude popular understanding and deserve broader treatment.

1.  The fourth preambular paragraph of the Rome Statute makes reference to the “most serious crimes of concern to the international community as a whole which must not go unpunished.”  This scope is translated into jurisdictional terms in Article 1 and more expressively in Article 5(1) of the Rome Statute.  Article 1 ordains that the Court “shall have the power to exercise jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern.”  In defining the “crimes within the jurisdiction of the Court,” Article 5(1) provides:

1.  The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole.  The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

 

(a)  The crime of genocide;

(b)  Crimes against humanity;

(c)  War crimes;

(d)  The crime of aggression

 

In the first place, the crime of aggression set forth in Article 8 bis as approved by the Assembly of States Parties (ASP) on 11 June 2010, is not yet operative on account of unfulfilled conditions provided by the ASP.

Secondly, the necessary implication arises from Article 5(1), given above, that the “most serious crimes of concern to the international community” are limited to those set out in this provision.  As to whether other crimes would be added later by amendment is left to future consideration by the Assembly of States Parties (ASP).

Thirdly, as to the crimes against humanity, the jurisdiction of the ICC is subject to the qualification that the acts in question when committed were “part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack,” as specified in Article 7(1) of the Rome Statute.

Fourthly, in regard to war crimes, there must be an element to the effect that the war crimes when committed were “part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes,” as provided in Article 8(1) of the Rome Statute.

The qualifications indicated with respect to crimes against humanity requiring multiple commission of acts are considered elements of crime in Articles 7 to 7(1)(k)  of the Elements of Crimes, which under Article 9 of the Rome Statute shall assist the ICC in the interpretation and application of the crimes within the jurisdiction of the Court.

The limits of jurisdiction as thus pointed out may become issues of admissibility of cases in the Court’s jurisdiction.  Under Article 17(1)(d), “the Court shall determine that the case is inadmissible where “the case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.”  This factor may leave the case solely to national criminal jurisdiction.

2.       The acceptability of the ICC in the proceedings of the UN Diplomatic Conference on the Rome Statute is enhanced by the accommodation that it gives to the interplay of national criminal jurisdiction with the ICC jurisdiction: It provides optimum room to State sovereignty.  It creates a relation of unity between the two legal systems by the principle of complementarity.

In affirming the principle of complementarity, the Rome Statute in its sixth preambular paragraph begins with “the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,” by way of asserting the primacy of the national courts over the ICC with respect to crimes within its jurisdiction.  The tenth preambular paragraph of the Rome Statute declares that “the International Criminal Court . . . shall be complementary to the national criminal jurisdiction,” which is reaffirmed textually in Article 1 of the Statute.

The complementarity principle finds operability in Article 17(1) of the Court’s Statute under which the ICC shall determine that a case is inadmissible where:

(a)        The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;

 

(b)       The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it, and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute; . . . .

 

Limiting our discussion to the two categories of cases given above, primacy of national jurisdiction will prevail at all times when the State authorities regularly perform their functions in investigation or prosecution.  It is only in exceptional cases that the ICC will assume jurisdiction over and above that of the national courts, i.e., in cases of unwillingness or inability of the State to investigate or prosecute under Article 17(1)(a) and (b).  However, the decisive factor in these cases is the ICC acting as an arbiter of the issue pertaining to its own jurisdiction when conflict arises from the application of the cases under Article 17(a) and (b): whether it is the rule or its exception that will prevail in practice in each case.

Considering the crucial importance of Article 17(1) of the Rome Statute in the application of the complementarity principle, what deserves emphasis is the premise that the investigation or prosecution in question on the national plane concerns the international crimes within the jurisdiction of the ICC under the assumption that the State Party involved, such as the Philippines, possesses the jurisdictional requirements over the said international crimes under its own internal law, including the need for universal jurisdiction.

In brief, the operability of the complementarity principle is subject to the prerequisite that the crimes defined within the ICC jurisdiction are provided in the national criminal law as international crimes.  Relevant is the Preamble of the Rome Statute, when “it recalls that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.”

In this respect, the criminal jurisdiction taken on the national level rests on the assumption that the criminal conduct under investigation or prosecution meets the elements defined by the Elements of Crimes of the Rome Statute.

A major aspect of the complementarity problem on the part of the Philippines is the fact the ICC Statute enthrones it as a critical factor in the relation of Philippine law with the ICC Statute, but national law dethrones it, in effect rejecting the complementarity principle.  This appears to be the consequence of Section 17 of Republic Act No.9851 or the “Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity”.  It provides as follows:

In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime.  Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another State pursuant to the applicable extradition laws and treaties. [Emphasis added.]

 

3.       The issues derived from the operation of the complementarity principle may be traceable to the threshold problem with respect to the Philippines:  Is the Rome Statute self-executory in the sense that by virtue of Senate concurrence and pursuant to its entry into force under Article 126(2) of the Statute, may criminal prosecution in domestic jurisdiction be done on the basis of the text of the Statute as acceded to by the Philippines without the benefit of enacting it into statutory law?  Recall that the crimes textually defined under the Rome Statute as thus acceded are specified as crimes within the jurisdiction of the ICC; it does not appear to be acceptable that concurrence by the Senate has effectuated the automatic conversion to the jurisdiction of domestic courts over the said crimes which are problematically defined in the first place under Philippine law.

Within the context of the Rome Statute, the Treaty Clause of the Philippine Constitution runs short of meaning when it provides that a treaty shall be “valid and effective” when concurred in by the Senate.  In this light, the Rome Statute is in search of meaning as to its terms of validity and effectiveness as domestic law for purposes of criminal prosecution which may not be accomplished in practice on the basis of the Rome Statute alone as a multilateral treaty.  What remains in clarity is its legal status as a source of rights and obligations of the Philippines in relation to other States Parties to the Statute.  However, an intensive study is called for on the problem as to what provisions of the Rome Statute would require domestic enforceability by legislative enactment in order to prosecute “those responsible for international crimes” within Philippine jurisdiction.

4.       Limited as they are in this presentation, the problems thus surveyed ramify into the application and enforceability of international humanitarian law (IHL) in Philippine jurisdiction, on account of the fact that the substance of IHL is built into the Rome Statute.  In particular, “war crimes” as set forth in Article 8 of the Statute are defined in terms of grave breaches or serious violations of the Geneva Conventions of 12 August 1949 with respect to both international and internal armed conflicts.

At least two factors complicate the problems pertaining to the Rome Statute vis-à-vis the IHL in Philippine jurisdiction.  In the first place, Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 has remained unratified and a number of acts proscribed by the Statute are covered by this Protocol.

Secondly, Republic Act No. 9851 referred to earlier, replicates the definition of the crime of genocide and of war crime as set forth in Articles 6 and 8 of the Rome Statute, but omits the vital element that the “conduct took place in the context of a manifest pattern of similar conduct directed against that group or was conduct that could effect such destruction,” in the case of genocide; and the element pertaining to “when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes,” in the case of war crimes. (See Elements of Crimes Arts. 6 and 6(a) and the Rome Statute, Art. 8(1.)  While RA 9851 contemplates single acts as constituting the relevant crimes and provides penalties for the commission of single acts of genocide and of war crimes; the Rome Statute, on the other hand, defines these crimes in terms of multiple commission of acts such that they show “a manifest pattern of similar conduct” or “part of a large-scale commission of such crimes.”

In this regard, we need a systematic inventory of discrepancies between the features of the Rome Statute and the relevant statutory enactments in Philippine jurisdiction in order to achieve the necessary congruence.

What I have surveyed is intended to suggest the wide-ranging tasks we have to undertake and complete, following the Philippine accession to the Rome Statute.  Let me leave you with a proposal to think about.  I wish to recommend that we constitute a commission of experts to engage in a thorough professional study of emergent problems and approaches under Philippine law in relation to the Rome Statute, and on this basis create the prospects of an outstanding contribution of the Philippines to the international public order.

-o0o-

[Urgent Action] (Philippines) A “Dumagat” tribal member was abducted by unidentified armed persons believed to be affiliated with the military

Urgent Action: (Philippines) A “Dumagat” tribal member was abducted by unidentified armed persons believed to be affiliated with the military

Type of Violation:  Enforced Disappearance
Victim: Rodiemer “Demer” Dela Cruz Morada
Date and Time of Incident: August 23, 2011, 9:00am
Alleged Perpetrators: Unidentified armed persons believed to be members of the military
_____________________________________________________________________

Account of the Incident

Rodiemer “Demer” Dela Cruz Morada, 20, of Barangay Bonifacio, Municipality of Burdeos, Province of Quezon, was abducted on August 23, 2011 at around 9:00am and is still missing until now. According to his mother Gina Morada, four (4) persons, all carrying long firearms went to his house and talked with Demer. They asked him if he could accompany them to the nearby town of P. Gitna. At first Gina was hesitant to allow Demer to go with the unidentified persons since they were armed. But eventually Gina let her son go with the group without knowing that this will be the last time she will see him.

Gina has no knowledge about the identities of the said persons. But based on her recollection, she noticed that all of them were wearing black shirts, military boots and had short hair.

At 12:00 noon, a child spotted Demer who was with the armed group apparently drinking liquor outside the house of a certain “May” in Sitio P. Gitna. Hours later, several locals saw them, but with more or less five (5) additional persons who were also armed. Other witnesses such as Narciso Benedicto and Jimmy Dela Cruz also came across with the armed persons.

Before sunset, Demer’s uncle Samuel Dela Cruz and aunt Geralyn Dela Cruz, residents of P. Gitna, Barangay Rizal, chanced upon the group. They were able to have a short talk with Demer. He told his uncle that his companions are members of the military, and that they are taking him to their destination.

At around 2:00am on August 24, 2011, Samuel saw Demer accompanied by approximately ten (10) armed persons board a motor boat. Samuel did not know the group’s destination.

Before all of these incidents happened, witnesses said that the four (4) unidentified armed persons stayed overnight at the house of a couple known only as Danny and Lanie in Baranggay Bonifacio. Danny and Lanie are neighbors of the Moradas.

Demer was last seen wearing yellow green sleeveless shirt, cream corduroy short pants and blue rubber sandals.

Action Requested

Please write to the authorities in the Philippines urging them to:
1.    Call upon competent authorities to carry out a prompt, effective, thorough, independent and impartial investigation into the abduction of  Rodiemer “Demer” Dela Cruz Morada, and ensure that adequate, effective and prompt rehabilitation and assistance is granted to the victim’s family;
2.    Immediately organize and conduct a search operation in search of the victim;
3.    To strictly observe and comply with the Republic Act No. 8371 also known as the Indigenous Peoples Rights Act of 1997, which is a law to recognize, protect and promote the rights of indigenous cultural communities;
4.    To strictly observe and comply with the International Humanitarian Law (IHL) which recognizes and establishes protection of civilians not belonging to armed forces or armed groups. The military should ensure that civilians under the power of enemy forces must be treated humanely in all circumstances, without any adverse distinction. They must be protected against all forms of violence and degrading treatment;
5.    Guarantee the respect of human rights and the fundamental freedoms in accordance with international human rights standards.

Please send your letters to:

1.    His Excellency Benigno Simeon Aquino III
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street , San Miguel
Manila 1005
Philippines
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
Email: corres@op.gov.ph /opnet@ops.gov.ph

2.    Hon. Leila M. De Lima
Secretary, Department of Justice (DOJ)
Padre Faura Street
Ermita, Manila, 1000
Philippines
Fax: +63 2 523 9548
Tel: + 63 2 521 1908
Email: lmdelima@doj.gov.ph / doj.delima@gmail.com

3.     Secretary Voltaire T. Gazmin
Secretary, Department of National Defense (DND)
Camp Gen. Emilio F. Aguinaldo
Quezon City 1110
Philippines
Fax: +63 2 982 5640
Tel: +63 2 982 5638
Email webmaster@dnd.gov.ph

4.    Chairperson Loretta Ann P. Rosales
Commission on Human Rights (CHR)
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
Philippines
Tel: +63 2 928 5655, +63 2 926 6188
Fax: +63 2929 0102
Email: rosales.chr@gmail.com

5.    Atty. Roque N. Agton, Jr.
Chairperson, National Commission on Indigenous Peoples (NCIP)
2nd Floor N. dela Merced Building
Cor. West and Quezon Avenues, Quezon City
Philippines
Tel: +63 2 373 9787
Fax: +63 2 373 9765
Email: resource@ncip.gov.ph

6.     General Eduardo SL Oban Jr
Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines (AFP)
DND Building, Camp Gen Emilio Aguinaldo
Quezon City 1110
Philippines
Tel: +63 2 911 6001 local 8414
Fax: +63 2 421 3531
Email: bacsecretariat@dnd.gov.ph

Documented by:

Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
#45 St. Mary Street, Cubao
Quezon City 1109, Philippines
Tel: +63 2 437 8054
Fax: +63 2 911 3643
Emal: tfdp1974@yahoo.com
Website: http://www.tfdp.net

[Press Release] The Philippines becomes the 117th State Party to the Rome Statute – CICC

“Global Civil Society Coalition Welcomes the Philippines as the 117th State Party to the International Criminal Court: Manila Continues Southeast Asia’s Push towards Ending Impunity,” Coalition for the International Criminal Court Press Release, 30 August 2011, http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC_Press_Release_Philippines_Ratification_3008111__2_.pdf

“Manila/New York-The Coalition for the International Criminal Court, a global network of some 2,500 non-governmental and civil society organizations in 150 countries, commends the Philippines for its decision to join the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court (ICC). By depositing its instrument of ratification at UN headquarters today, the Philippines has agreed to recognize the jurisdiction of the ICC-the world’s first and only permanent international court to prosecute war crimes, crimes against humanity and genocide-over its territory and nationals and has accepted obligations to cooperate with the Court.

The Philippines was an active participant at the 1998 United Nations Diplomatic Conference to draft the Rome Statute, signing it in late 2000. The Philippines’ ratification, together with that of Bangladesh last year and the advanced processes in Malaysia and Maldives, is evidence of an important shift towards a stronger commitment to the ICC and its principles in the Asia region, which has been historically under-represented at the Court.

In the Philippines, civil society and many governmental actors have advocated for ratification throughout the last decade, playing a pivotal role in garnering public attention and keeping the ICC on the political agenda. A visit from ICC President Judge Sang-Hyun Song in March 2011 helped catalyze the final ratification steps, prompting the Philippines President Benigno Aquino III to transmit the Rome Statute to the senate for approval.

“This ratification is indeed a high moment for all those who have worked tirelessly to get to this stage of our long struggle to give justice to victims and to end impunity in the Philippines,” said Evelyn Balais-Serrano, a pioneer in the campaign for the ICC ratification in the Philippines and CICC coordinator for Asia-Pacific. “It is a reaffirmation of every Filipino’s desire to hold perpetrators accountable for human rights violations,” Balais-Serrano emphasized.

On December 2009, an “Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other Crimes Against Humanity” was passed by the Philippines senate, incorporating ICC crimes into Philippine law. Now, to facilitate the fulfillment of its cooperation obligations to the Court, the Coalition calls on the Philippines to enact cooperation legislation and to accede to the Agreement on Privileges and Immunities of the Court (APIC).

“This ratification is a culmination of more than ten years of campaigning and capacity-building through which we have engaged all relevant agencies, especially the security sector who had earlier expressed apprehension on the jurisdiction of the ICC,” said Loretta Ann Rosales, former co-chair of the Philippine Coalition for the ICC and now chairperson of the National Human Rights Commission. “We take pride in having all these agencies endorse the ICC ratification and in finally getting a national consensus on joining the Court,” stated Rosales.

The Coalition for the ICC maintains an active campaign throughout the Asian region and, with seven Asian states already part of the Rome Statute system and several more finalizing their ratification procedures, Asian membership in the ICC is growing.

“Now that the Philippines has firmly stepped up in favor of accountability, we urge other Asian states-among them Malaysia, Maldives, Nepal and Indonesia-to take the final steps necessary to make good on the governments’ promises to become ICC states parties,” said Brigitte Suhr, director of regional programs for the Coalition for the ICC.

Background: The ICC is the world’s first, permanent international court to prosecute war crimes, crimes against humanity, and genocide. There are currently 117 ICC states parties. Central to the Court’s mandate is the principle of complementarity, which holds that the Court will only intervene if national legal systems are unwilling or unable to investigate and prosecute perpetrators of genocide, crimes against humanity, and war crimes. There are currently six active investigations before the Court: the Central African Republic; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, the Sudan; Uganda, Kenya and Libya. The ICC has publicly issued 18 arrest warrants and nine summonses to appear. Three trials are ongoing. The ICC prosecutor recently requested authorization from judges to open an investigation in Côte d’Ivoire. His office has also made public that it is examining eight other situations on four continents, including Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Republic of Korea, Nigeria, and Palestine.

The Coalition for the International Criminal Court is a global network of civil society organizations in 150 countries working in partnership to strengthen international cooperation with the ICC; ensure that the Court is fair, effective and independent; make justice both visible and universal; and advance stronger national laws that deliver justice to victims of war crimes, crimes against humanity and genocide. For more information, visit: http://www.coalitionfortheicc.org”

CICC PRESS RELEASE

[Press Release] Rights Group Urges P-Noy to Immediately Release an Ailing Political Prisoner – www.tfdp.net

A human rights group Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) appeals to President Benigno Simeon Aquino III for the immediate release of an ailing 63-year old political prisoner. “We strongly appeal to President Aquino to immediately release Tatay Umbrero on humanitarian grounds for his illness to be promptly and properly addressed,” TFDP said in a statement.

Mariano Umbrero is a political prisoner at the national penitentiary New Bilibid Prison (NBP) and was also a victim of human rights violations during the Marcos regime.  He was recently diagnosed with lung cancer.

Based on his clinical abstract dated January 31, 2011issued after his check-up at the Philippine General Hospital (PGH), Umbrero has Non-Small Cell Carcinoma Stage II B. A few weeks ago, Umbrero complained of difficulty in breathing. He also had a sudden episode of intense epigastric pain which was severe enough to warrant his admission at the Intensive Care Unit (ICU) of the NBP hospital. Aside from the said medical findings, Umbrero is also suffering from multiple organ problems that include his heart and liver.

TFDP added that due to imposed perpetual confinement, lack of proper medical care and without timely medical attention and essential needs inside the NBP, Umbrero’s physical and mental health has worsened and is in critical condition.  Since Umbrero was diagnosed, his cancer has already progressed to Stage IV.

According to TFDP, Umbrero, a suspected member of the Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) was convicted and incarcerated for the crime of murder, kidnapping with serious illegal detention. He was sentenced and made to suffer the penalty of “reclusion perpetua” or life imprisonment. Umbrero was detained during the 80s in Cagayan province before he was transferred to the NBP. Despite his conviction, Umbrero consistently stressed that he had never participated in any of the activities of the said armed rebel group including the crime that he was accused and convicted of. He asserted that he was arrested and jailed not because of being suspected to be an NPA member but because of his principles and stance on issues affecting the lives of marginalized people.

Under the International Humanitarian Law, specifically in the provision on the Protection of the Wounded, Sick and Shipwrecked, it is stated that, “All wounded, sick and shipwrecked, to whichever Party he/she belongs, shall be respected and protected. In all circumstances, they shall be treated humanely and shall receive, to the fullest possible extent and with the least possible delay, the medical care and attention required by their condition. There shall be no distinction between them on any other grounds.” ###

For more information please contact:
Egay Cabalitan Jr. (Advocacy staff) – 09219645017
Mila Gaddi (Direct Services Program Staff)- 09184886044
TFDP – tel: 4378054; e-mail: tfdp1974@yahoo.com; http://www.tfdp.net