Tag Archives: Pinoy

[Blog] Sino ang tunay na baboy? By Jose Mario De Vega

Sino ang tunay na baboy?
By Jose Mario De Vega

Ang akda ito ay reaksyon sa panulat ni Ambet Nabus na may titulong: “Joey Ayala ‘Binaboy’ ang ‘Lupang Hinirang’, kailangang parusahan”. Lumabas ang nasabing artikulo sa pahayagang Bandera noong ika-25 ng Nobyembre.

Mario De Vega

Narito ang unang bahagi ng pahayag ng may-akda:

“BIGLANG gumuho ang paghanga ko kay Joey Ayala nang dahil sa tila kakapusan nito ng pang-unawa sa tunay na diwa at kahulugan ng ating Pambansang Awit na “Lupang Hinirang”.”

Komentaryo:

Inaakusahan ni Nabus si Ayala ng “kakapusan nito ng pang-unawa sa tunay na diwa at kahulugan” ng ating Pambansang Awit at dahil dito ay “gumuho ang paghanga” niya sa mang-aawit.

Ang tanong: ano ang ginawa ni Ayala na nagpakita ng kanyang “kakapusan ng pang-unawa sa tunay na diwa at kahulugan” ng ating Pambansang Awit?

Ang pagmumungkahi ba ng alternatibong paraan o malikhaing pamamaraan ng pag-awit ng ating Pambansang Awit at pagsasaayos ng ilan sa mga titik nito ay pagpapakita ba ng kakapusan ng pang-unawa sa kahulugan nito?

Hindi ba, ito sa katunayan ay pagpapakita ng malalim at masusing pagmamatyag, pagtingin at pag-aaral ng mang-aawit sa kabuuan ng ating Pambansang Awit?

Narito ang sumunod na pahayag ni Nabus:

“Kalat na kalat na kasi ngayon sa social media ang bersyon niya ng ating National Anthem na ayon pa sa kanya ay mas napapanahon at bagay sa bagong henerasyon.

“Hindi na namin tinapos pakinggan ang kanyang awitin na talagang naiba ang tempo kaya hindi na namin napakinggan ang isa sa mga issue sa social media – ito ngang pagpapalit ng lyrics sa ilang stanza ng kanya, lalo na yung linyang “…ang mamatay ng dahil sa ‘yo.””

Komentaryo:

Ang kanyang layunin ay gamitin ang awit bilang haligi ng sining at tingnan kung papaano itong magagamit na kasangkapan upang tumulong sa tao na damhin ang kanilang mga karanasan at pagkatao sa isang pamamaraang kakaiba; gayundin layunin niya na sa pamamagitan ng pagkakakatuparan ng hangaring ito na pukawin ang kamalayan ng ating mga kababayan na talikuran na o itakwil ang ating mga nakagawian o kinapamihasnang paniniwala na wala ng saysay o hindi na makabuluhan sa ating panahon.

Eto ang tinuran ni Joey Ayala na dahilan niya kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa:

“How songs can help people experience themselves in a different way, or catch themselves in habits that are no longer productive.”

Ayon pa kay Nabus, hindi na nila “tinapos pakinggan ang kanyang awitin na talagang naiba ang tempo kaya hindi na namin napakinggan ang isa sa mga issue sa social media – ito ngang pagpapalit ng lyrics sa ilang stanza ng kanya, lalo na yung linyang “…ang mamatay ng dahil sa ‘yo.””

Komentaryo:

Kung hindi na nila tinapos pakinggan ang rendisyon ng awit ni Ayala, paano nila nalaman ang pagpapalit ng liriko ng awit?

Sinabi pa ni Nabus na:

“Ayon pa kay Joey Ayala, mayroon diumanong “grave psychological damage” na epekto ang naturang linya sa ating kamalayan kaya raw kapag guma-graduate na ang mga Pinoy sa pag-aaral ay gustong makapag-abroad agad.”

Komentaryo:

Kaya bang pasubalian ng ‘manunulat’ na ito ang pahayag ni Ayala na mayroong “grave psychological damage” na epekto ang Pambansang Awit?

Ang pagmamahal ba sa bayan ay nangangahulugan lamang ng pagpapakamatay para rito?

Hindi ba’t ang pagsasabuhay ng isang buhay na produktibo at makabuluhan para sa taong-bayan ay pagpapakita din ng pagmamahal para sa bayan?

Sumasang-ayon ako kay Ayala na positibo at mas mabuting gamitin ang salitang “ang magmahal ng dahil sa’yo” keysa sa “ang mamatay ng dahil sa’yo”.

Idinugtong pa ni Nabus na:

“Aniya, “Kasi ang implicit belief is kapag dito ka, tepok ka, killed ka.” Nakakabaliw ang mahusay pa namang singer na akala namin ay nauunawaan ang kasaysayan ng “nasyonalismo” ng ating “Lupang Hinirang”.

“At ang hindi namin mapapatawad ay ang kakapusan nito ng kaalaman sa ating mga wika dahil ultimo yung ilang linya gaya ng, “…may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal…,” ay pinuna pa niya.

““Ulam ba yun?” tanong niya sa salitang “dilag” (binibigkas nang mabilis) na ang tunay na ibig sabihin ay lakambini, mutya, babaeng inspirasyon, o ang mas malalim na inang bayan.

Gawin bang “dalag” ang salita na ulam lang ang peg? Nakakawalang-respeto di ba? Hindi namin alam kung ano ang pumasok sa isip ng singer na ito at pati ang nananahimik na “Lupang Hinirang” ay pinakialaman niya.”

Komentaryo:

Inaakusahan ng ‘manunulat’ na ito si Ayala ng kawalan ng pang-unawa sa “nasyonalismo”, ang problema, hindi naman niya ipinaliwanag kung ano ba ang pagkakaunawa o depinisyon niya ng “nasyonalismo”?

Inaakusahan din ng ‘manunulat’ na ito ang mang-aawit ng “kakapusan” nito ng kaalaman sa ating wika.

Si Ayala ay nagboluntaryo ng buong tapang na ipahayag sa madla, sa kanyang paningin ang ilang mga maling salita o di tamang pagbigkas ng ilang mga salita sa ating Pambansang Awit; ang tanong: sino sa dalawang taong ito ang kapos sa kaalaman sa wika?

Sinabi pa ni Nabus na hindi nila mapapatawad si Ayala at wala na silang respeto dito dahil diumano sa ginawang pagpuna ng huli sa mga maling salita sa Pambansang Awit.

Ibig kong itanong kina Nabus at sampu ng kanyang mga kampon: sino ba kayo na kung makapagsalita kayo ay parang monopoly ninyo ang lahat ng nasyonalismo sa bayang ito?

Sino ba kayo na kung makapagsalita kayo ay tila ba kayo ay mga dalubhasa’t pantas sa sining, kultura at wikang-Pilipino?

Sino ba kayo na kung makapagsalita kayo ay masahol pa kay Padre Damaso?

Ano ang karapatan ninyo upang huwag magpatawad? Ano ba ang kasalanang nagawa ng mang-aawit at ano ang pinsalang inyong natamo?

Wala na kayong respeto? Eh, ano ngayon? Wala naman kayong mga modo!

Ano ang alam ninyo hinggil sa sining, musika, kultura at wikang-Pilipino?

Ano ang nagawa o nagging ambag ninyo upang palakasin, paunlarin, palaguin at payabungin ang sining, musika, kultura at wikang-Pilipino?

Panghuli, tinuran din at hangarin ng ‘manunulat’ na ito na:

“May gawin sana ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanatili ng mga kinagisnan nating kultura at kasaysayan dahil kung madadagdagan ang mga kagaya ni Joey Ayala sa ating bansa, naku po, ano na nga lang klaseng “kasaysayan” ang maipapamana natin sa mga susunod na henerasyon?

“Hay, sa tagal naming hinangaan si Joey Ayala at ang kanyang musika, sa ganito lang pala niya kami madi-dis-appoint! Sayang!”

Komentaryo:

Sa aking paningin, kung may gagawin mang hakbang ang kinauukulang ahensya ng gobyerno, ito ay ang marapat na pagkukunsidera nila ng mga panukala at suhestiyon na ipinahayag ni Joey Ayala.

Nangangamba ang ‘manunulat’ kung anong uri ng kasaysayan ang maipapamana natin sa ating susunod na henerasyon; ibig kong itanong sa nilalang na ito (sampu ng kanyang mga kasama): ito ba ang ang mga maling salita at di tamang pagbigkas ng mga salita sa ating Pambansang Awit?

Iyon ba ang ibig nilang ipamana sa ating mga susunod na salinlahi?

Nagsasalita sila ng tungkol sa kultura, ang tanong: ano ba ang pananaw o pagkakaunawa nila sa salitang ito?

Para sa kaalaman at kabatiran ng mga nilalang na ito, ang kultura ay hindi tulad ng isang baradong kanal na nakatigil at hindi gumagalaw. Dengue at malaria ang ibubunga nito!

Ang kultura, tulad din ng iba pang kaluluwa’t elemento ng isang bansa o lipunan ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng panahon.

Ito ay tulad ng isang malinis na ilog na patuloy na dumadaloy at umaagos kasabay ng pagdaloy ng panahon; kaakibat ng kasaysayan.

Ngunit ibig ko ding idagdag at diinan na habang patuloy na nagbabago ang panahon at ang mga bagay-bagay kasabay nito. Mayroon ding mga bagay at kaugalian at paniniwalang nananatili, na patuloy mang nagbabago ang panahon; buhay pa din ang kahapon — hanggang ngayon…

Kay Nabus at sampu ng kanyang mga kauri at kapanalig: walang babuyang naganap o nangyari. Ang tunay na baboy ay yaong mga nilalang na sarado ang pag-iisip, yaong mga hungkag ang kamalayan, yaong panot ang isipan, yaong bulag sa katotohanan, yaong mga hindi marunong umunawa ng malalim na pahayag o manipestasyon ng sining, yaong mga nilalang na nagdudunung-dunungan (na wala namang alam), yaong mga nilalang na nagmamagaling (na mga mangmang naman) at yaong mga kulang ang mga kaluluwa, mga hangal, dayukdok at mga linsil na pamumuna.

Hindi mapapasubalian o maitatatwa ang katotohanan na isa kayo sa mga nilalang na mga yaon!

Kaawaan nawa kayo ng kasaysayan!

Jose Mario Dolor De Vega

Propesor ng Pilosopiya
Kolehiyo ng Sining at Literatura
Poleteknikong Unibersidad ng Pilipinas

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Featured Event] Million people march to Luneta August 26: sa araw ng mga bayani. Protesta ng bayan!!!

MILLION PEOPLE MARCH TO LUNETA AUGUST 26: SA ARAW NG MGA BAYANI. PROTESTA ng BAYAN!!!
By Power ng Pinoy

1 million march to luneta

— LATEST ANNOUNCEMENT !!! —-
1. Tuloy ang Million People March
Sa Luneta Grandstand, 9am-2pm
2. We were heard but we want him to listen.
We have more to say.
– ABOLISH PORK BARREL
– WE DEMAND TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

———————————————-

TARA LET’S DO THE MILLION PEOPLE MARCH TO LUNETA! AUGUST 26, ARAW NG MGA BAYANI

WE, THE TAXPAYERS, WANT:
1. THE PORK BARREL SCRAPPED.
2. THE SENATORS AND CONGRESSMEN IN THE PORK BARREL FUND SCAM INVESTIGATED AND CHARGED ACCORDINGLY, WITH FULL MEDIA COVERAGE FOR THE PEOPLE TO SEE.

HOW: With a massive “pocket picnic” get together

WHEN: 26 August 2013, 9am

WHERE: In front of the LUNETA Grandstand

COLOR: ANY COLOR YOU CHOOSE, NOT DICTATED BY ANYONE OR ANY GROUP.

STATUS/MEME/TWEET: I am *NAME* PINOY ako. I pay my taxes, on-time & in-full. YOU, my government, owe me a full explanation. @ProtestaNgBayan

HASHTAG:#TayoAngBoss #OnePinoy #MillionPeopleMarch #ProtestaNgBayan

No group banners. No political colors. No Speeches.
Just ALL OF US ordinary, tax-paying people showing GOV’T THEY ANSWER TO US. TAYO ANG BOSS DITO.

We need this outrage, anger to reach critical mass. SPREAD THE WORD. REPOST.”

‘Yan ang Power ng Pinoy!

“PASINTABI na po , pasasalamat, at pahiram sa kung sinoman po ang nagdisenyo ng KAMAO na unang ginamit sa “Pass the RH Bill” Campaign. Angkop-angkop po lamang para sa protesta kaya naglakas-loob na po kaming gamitin. SALAMAT PO NG MARAMI.”

Read more @https://www.facebook.com/events/406846762761075/410222192423532/?notif_t=plan_mall_activity

Iboto ang iyong #HRPinduterosChoice para sa HR EVENTS.

Ang botohan ay magsisimula ngayon hanggang sa 11:59 ng Nov 15, 2013.

Ikaw para kanino ka pipindot? Simple lang bumoto:
• i-LIKE ang thumbnail/s ng iyong mga ibinoboto sa HRonlinePH facebook, i-share at
ikampanya.
• Bisitahin ang post sa HRonlinePH.com (links sa bawat thumbnail) at pindutin ang button sa
poll sa ilalim ng bawat nominadong post.
• Most number of the combined likes sa FB at sa poll buttons ang magiging 3rd HR Pinduteros
Choice na kikilalanin sa 2013 HR week celebration.

Makiisa sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa karapatang pantao. Pindot na!

WHAT IS 3RD HR PINDUTEROS CHOICE AWARDS? https://hronlineph.com/2013/10/01/3rd-human-rights-
pinduteros-choice-awards/

Iboto ang iyong #HRPinduterosChoice para sa HR CAMPAIGN.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[In the news] Mga Pinoy nananawagan na lisanin na ng China ang Panatag Shoal -GMA News

Mga Pinoy nananawagan na lisanin na ng China ang Panatag Shoal.

GMA News
May 11, 2012

Kasabay sa isang kilos-protesta laban sa pag-angkin ng China sa Panatag (Scarborough) Shoal, nanawagan nitong Biyernes ang isang party-list group sa Beijing na lisanin na ang  lugar at ihinto na ang pambu-bully nito.

Ayon sa sulat-pahayag ng Akbayan party-list group, nagkaisa ang mga Pilipino sa buong mundo sa panawagang ihinto na ng China ang tangka nitong pag-ankin sa pinagtatalunang shoal na umano’y halatang pag-aari ng Pilipinas.

“Today, Filipinos from different parts of the world rise up to confront the bullying of the Chinese government in the region. We hope China hears us loud and clear. We may be a small nation, but we will not let our country’s sovereignty be trampled upon,” ayon kay Akbayan acting president Marie Chris Cabreros.

Ayon sa Akbayan, ang kilos-protesta na tinaguriang “Global Day of Action against China’s bullying in the West Philippine Sea,” ay ang pinakamalaking pagkilos ng mga Pilipino para  sa “immediate pull out” ng China sa teritoryo ng Pilipinas.

Read full article @ www.gmanetwork.com

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Featured Photo] Ang Pagluluksa ng Sambayan sa Kasakiman ng SM Baguio by Bro Martin D. Francisco

Ang Pagluluksa ng Sambayan sa Kasakiman ng SM Baguio
By Bro Martin D. Francisco

Ang Pagluluksa ng Sambayan sa Kasakiman ng SM Baguio

“Ang mga larawan naririto lahat ay mula sa lahat ng nagmamahal sa mga puno na aking pinagsama-sama dito para higit na maikalat sa mga kaibigan natin sa facebook. Pagpasensyahan na pot hindi ko na nabanggit ang inyong mga ngalan.” Bro Martin D. Francisco

See more photos @ www.facebook.com/media/set/?set=a.10150676460256606.393413.545901605&type=1

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Statement] SAPILITANG PAGWALA: Patuloy na Kalbaryo ng mga Kaanak at Biktima -FIND

SAPILITANG PAGWALA: Patuloy na Kalbaryo ng mga Kaanak at Biktima
Abril 4, 2012

Taon-taon ay ginugunita sa buong daigdig ang pagpapahirap at pagsasakripisyo ni Kristo Hesus.

Bagamat hindi mapapantayan, ni matatapatan ninuman ang sakripisyo ng Dakilang Manunubos sa krus, hindi maiwasang ihambing ang pagdurusang naranasan at patuloy na dinaranas ng mga pamilya at kaanak ng mga iwinala. Sila na ang tanging hangad ay ang pagbabago ng sistema at isang makatarungang lipunan, gaya ni kristo sila ay hinatulan at itinuring na kaaway nang may mga kapangyarihan. Ang pagkakaiba lamang, sila ay iwinala at karamiha’y hindi pa natatagpuan ang mga katawan.

Katulad ni Maria na ina ng Panginoong Hesus, ang mga pamilya ng mga biktima ng sapilitang pagwala ay dumadanas nang napakahabang paghihirap ng kalooban at isipan. Ngayong araw ng Kwaresma ay muling nanariwa ang pangulila ng mga magulang, kapatid, asawa, anak at kaibigan; pagdurusang mistulang mga hagupit sa damdamin at kalooban ng nawalan.

Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang insidente ng sapilitang pagwala. Patunay dito ang mga naitalang mga kaso mula pa nuong rehimeng Marcos hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Simeon Benigno C. Aquino III.

Ang paghahangad ng katarungan ay hindi natatapos sa paghahanap, pagtukoy at pagkuha ng mga katawan maging ang kinaroroonan ng mga biktima ng sapilitang pagwala, kailangan din mapanagot ang mga may kagagawan nito.

Ito ang dahilan kung kaya’t ang FIND, o Families of Victims of Involuntary Disappearance ay nagsusulong na maisabatas ang House Bill 98 na kumikilala sa sapilitang pagwala bilang isang natatanging krimen. Ang H.B. 98 ay nagpaparusa sa ahente ng gobyerno at mga kasabwat na nagsagawa ng sapilitang pagwala ng isang tao. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng kompensasyon sa mga kaanak ng mga biktima. Ang nasabing batas ay nakapasa na sa pangatlo at huling pagbasa, samantalang ang Senate Bill 2817 na parehong panukala ay nakapasa na at naghihintay na lang na pag-isahin sa isang Bicameral Conference.

Kaya sa ating pagninilay ngayong panahon ng kwaresma, nararapat lamang na ating kilalanin at gunitain ang sakripisyong dinaanan ng mga kapatid nating desaparecidos. Ang kanilang determinadong pakikibaka upang baguhin ang di makatao, mapang-api at di makatarungang lipunan ay nagiging inspirasyon ng mga pamilya’t kaanak na ipagpatuloy ang kanilang sinimulan at huwag mawalan ng pag-asa.

Panahon nang pag-ibayuhin ang ating pagsusulong ng hustisya para sa mga biktima ng sapilitang pagwala at wakasan ang karahasan at kaapihan sa tulong at gabay ng ating Panginoong Tagapagligtas.#

Families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND)
Tel. No. 921-0069
http://www.find.org.ph

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[In the news] The Pinay in the whiteness, in the shadows -GMA News

The Pinay in the whiteness, in the shadows
by Katrina Stuart Santiago, GMA News
February 27, 2012

There is nothing right, nothing right at all, about the “FHM Philippines” March issue cover. And it’s easy to think: but what do you expect? it’s a men’s magazine!

Well I expect some sensitivity, if not some intelligence, thank you very much. I expect that a magazine like “FHM” which lives off – excuse me, makes money out of – women’s bodies would at the very least know where it must draw the line. One might say that the line was drawn at the fact of women’s bodies being sold, but that’s an argument that right now is beside the point.

Right now we grant the existence of an industry of men’s magazines across the world, its objectification of the woman’s body its bread and butter. Right now we grant that having a transnational brand that is “For Him Magazine” means a whole slew of limitations for its local franchise which, if one has ever leafed through enough of its issues, would easily be about skimpily clad women on the cover, sex advice, and conversations with women where they all just come off ditzier than they might be, or just dumb and dumber.

Right now we grant that the reason a magazine like “FHM” even survives On these shores is the fact that even the smarter women, ones who are in the business of show, models and actresses alike, cannot and will not take a stand against it. We grant that more than having a market of Pinoy males who will buy magazines like this, there is a market of Pinoy women who are just so willing to be objectified in this manner, maybe finding some power in it? Maybe just in need of that big break that apparently now depends on being the sexual fantasy of plenty-a-Pinoy-male.

But to layer that fantasy with skin color and race, to imagine the fantasy to be about a white-skinned cover girl stepping into the light and out of the shadows represented by dark-skinned girls? That is a clear line being crossed. It’s a line that’s about taste on the most superficial level, which fundamentally can only fall within the bigger discourses of skin color and discrimination, racism and white supremacist ideology. That “FHM” cover reveals how all of these are inextricably tied, as it shines a light on how we have deluded ourselves into thinking otherwise, and have allowed whiteness to take over the images of being Pinay with nary a fight.

Read full article @ www.gmanetwork.com

[Isyung HR] GrrrrrrrrEEEEEED!

by Mokong Perspective

 Kung Hei Fat Choy! Happy Chinese New Year! Yes, I will join the band wagon of happy Chinese new year celebration greetings. Greetings lang naman can’t afford to join the buying of lucky charms and feng sui items for the celebration. Hehehe! And also, just can’t ignore the most talked about year of the water dragon and the good lucks and bad lucks that come with it.  It’s better than the “end of the world” paranoia.  Hahaha!

Usong-uso nanaman ang mga horoscope at feng shui. Lucky charms and tikoys.  Siyempre hindi naman ito bago sa ‘tin at hindi rin off para sa mga Pinoys.  Kung paanong tayo ay may halo-halong pamahiin at paniniwala na dinala sa atin ng mga sumakop na mga dayuhan kaya no wonder we adapt effortless.

Our mokong team invited a mokong expert to give us some mokong lucky and not so lucky tips for 2012 or the year of the water dragon and things to do to make kontra the malas. We are addressing these tips siyempre pa sa ating mga masusuwerteng business tycoons.

Here is our Mokong’s fearless HRScope…

According to this mokong expert this year is going to be a transformational life-changing year! It’s a good year to improve oneself, take calculated risks and to build wealth.  The year 2012 holds much promise and a major transition is in store for everyone. Whether it turns extremely good or really bad, depends on how a person rides the mighty dragon.

Mokong: Paano nga kaya sumakay sa isang dragon? Senator Judge Panday knows.

Hindi ba’t nang maimbento ata ang salitang swerte ay ang mga pulitikong ito ang agad na nakaalam at nakasalo. Akalain mong 2012 is a good year for them to improve… their wealth!

Good year din daw ang year na ito for business dragons like Lucio Tan and Henry Sy. But again, according to Chinese forecast, whether it turns extremely good or really bad, depends on how a person rides the mighty dragon.

Mokong: Maaring hindi man sila swerte pero alam naman nila ang pangontra sa malas.

Mokong na expert: Lucio Tan will attract luck because buwaya looks like a dragon.  But take extra caution on declaring na lugi negosyo, baka magkatotoo, don’t tell a lie, ‘wag mag-deny.  Para naman sa mga manggagawa ng PAL.  You may not be as lucky as Lucio Tan, but you are the mighty dragon in the forecast na, “…whether it turns extremely good or really bad, depends on how a person rides the mighty dragon.” Pahabol sa mga sasakay ng PAL, remember water dragon… baka sa water kayo pulutin.

Mokong: Buti na lang boycott ako sa PAL! Hehehe!

Mokong na expert: Henry Sy will see.  Gold from green equals GREED.  Cutting trees will bring you malas. Sige ka SM baguio will slide down the slope if trees will be cut.  Maswerte sayo ang kulay na gold, but the water dragon will send you water kung ipapuputol mo ang mga puno.

Mokong: Occupy!

Mokong na expert: Pahabol sa dalawang Chinese, what is common among the two? Besides being Chinese.

Mokong: Greed ba ‘yan?

Imagine playing Pinoy henyo. The secret word will be “GREED” and the contestants will be asking…

Contestant1: Hayop ba to?

Contestant2: Oo. Oo!

Contestant1: Sa hangin?

Contestant2: Pwede! Pwede!

Contestant1: Sa lupa?

Contestant2: Pwede! Pwede!

Contestant1: Lucio Tan! Henry Sy?

Contestant2: Oo! Oo!

Pero hindi pa titigil ang orasan…

[From the web] Kilalanin ang mga nominado sa 2011 WikiPinoy of the Year: HRonlinePH.com – wikipilipinas.org

  Ang karapatang pantao ay pagmamay-ari ng lahat ng tao.

Iyan ang diwa ng universality of human rights. Sa panahong ito kung saan sinasabing nagtapos na ang pang-aalipin, diktadura, at pagtatangi-tangi ng lahi, tila hindi pa rin naaabot ng Pilipinas ang universality ng karapatang pantao. Unang-una, kahit nasa ilalim na ng repormistang administrasyon ni Noynoy Aquino ang Pilipinas, patuloy pa rin ang mga kaso ng extrajudicial killings, pagpatay sa mga mamamahayag, warlordism, at marahas na demolisyon sa mga maralitang komunidad. Pangalawa, ang diskriminasyon ng lahi, ideolohiya, relihiyon, at oryentasyon ng kasarian. At pangatlo at higit na nakaaapekto sa marami ay ang pagkait sa karapatan sa edukasyon, pabahay, kalusugan, at trabaho.

Isang malaking hamon tuloy para sa mga grupong nagsusulong ng karapatang pantao ang pagtataguyod nito. Kaya marahil itinayo ang HRonlinePH.com, ang kauna-unahang news aggregator hinggil sa karapatang pantao sa Pilipinas.

Pormal na inilunsad nito lamang Disyembre 1, ang HRonlinePH.com ay nagsimula noong unang mga buwang ng 2011 bilang isang blog sa WordPress kung saan nangangalap ito ng mga press release at news items mula sa iba’t ibang publikasyon at organisasyon na may kaugnayan sa karapatang pantao. Kagaya ng konsepto ng news aggregator na Philippine Online Chronicles, ipinapakita nito ang iba’t ibang pananaw hinggil sa balita dahil sa pamamaraan nito ng aggregation.

Higit sa lahat, hindi pag-aari ng iisang tao, grupo ng tao, o organisasyon ang HRonlinePH.com. Kagaya ng WikiPilipinas, collaborative o pinagtutulung-tulungan ng mga komunidad ng mga netizens ang proyektong ito. Hindi rin sakop ng copyright ang website na ito kaya’t mas madaling ikalat ang impormasyon hinggil sa karapatang pantao na nilalaman nito. Dahil dito, ang HRonlinePH.com ay nakaaambag sa bukas at malayang pagdaloy ng impormasyon sa Pilipinas na siyang nararapat upang bigyang kapangyarihan ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon at mahahalagang impormasyon.

Kung ang karapatang pantao ay pagmamay-ari ng lahat ng tao, gayundin dapat ang impormasyon. Ito ang isinusulong ng HronlinePH.com, isang website na pag-aari ng lahat ng Pinoy

Karapat-dapat bang maigawad sa HRonlinePH.com ang 2011 WikiPinoy of the Year? Kung oo, iboto siya rito (huwag kalimutang i-add ang WikiPilipinas Org sa Facebook).

Read more @ http://fil.wikipilipinas.org

[In the news] PHL bans Pinoys from working in 41 countries- GMANews.tv

PHL bans Pinoys from working in 41 countries

MANILA – The Philippines said Wednesday it had banned Filipinos from travelling to work in 41 countries and territories that had allegedly failed to provide enough safeguards to protect them from abuse.

The Department of Labor and Employment in a board resolution posted on its website said the blacklisted countries failed to sign international conventions protecting foreign workers.

Neither have these countries signed bilateral agreements with the Philippines “on the protection of the rights of overseas Filipino workers,” the resolution said.

They also do not have their own laws protecting foreign workers, the resolution added.

Read full article @ www.gmanews.tv

[In the news] Malaysia arrests 96 persons, including Pinoy, ahead of July 9 rally for electoral reform – Interaksyon.com

Malaysia arrests 96 persons, including Pinoy, ahead of July 9 rally for electoral reform – Interaksyon.com.

Agence France-Presse

KUALA LUMPURMalaysian police detained 14 more people and raided the offices of organizers canvassing support ahead of a July 9 mass rally for electoral reform, embattled activists said Wednesday, bringing the number of people held since activists and opposition parties began whipping up support last week for the demonstration to 96.

Police say a South Korean and a Philippine election activist, detained along with those in Penang, were in the process of being deported.

“We condemn the 96 arrests as it is a violation of the freedom of expression and the right to assemble, which is guaranteed under the constitution and the human rights declaration,” Nalini Elunalai, coordinator for local rights group SUARAM, told AFP.

“It is a weak government that resorts to fear and repression to prevent people from assembling,” she added.

State police officials confirmed the arrests in northern Perak state Wednesday but declined further comment.

The activists are supporting Bersih, a coalition of opposition parties and charities aiming to reform the electoral process in Malaysia. Bersih derives from a Malay word meaning “clean.”

A Bersih rally in July 2007 drew 30,000 people – making it the biggest in a decade. It was stopped by police with water cannon and tear gas.

Read full Article @ Interaksiyon.com

[In the news] Chit Estella: Soft-spoken journalist with solid principles – Nation – GMA News Online – Latest Philippine News

Chit Estella: Soft-spoken journalist with solid principles – Nation – GMA News Online – Latest Philippine News.

ANDREO C. CALONZO, GMA News

For her colleagues in the media, the late veteran journalist and university professor Lourdes “Chit” Estella Simbulan will be remembered as the “calm” at the center of the frenzied newsroom.

Broadcast journalist Ed Lingao said Simbulan “broke the stereotype of a reporter” when he first met her covering the Palace beat in the 1980s.

“She was courageous, principled and firm, but was quiet,” he said during a tribute to the veteran journalist on Sunday night.

chit estella vera files

chit estella by vera files

Simbulan, 54, was killed Friday night along Commonwealth Avenue in Quezon City when a wayward passenger bus collided with the taxi cab she was riding in. The driver of the bus fled the scene and has yet to surrender.

Lingao also recalled how Simbulan exuded an “approachable” aura — always welcoming and ready to flash a smile at anyone.

Columnist Ellen Tordesillas, meanwhile, remembers her fellow VERA Files trustee as a “gentle” woman with “rigid” ethical standards.

“When it comes to ethics, hindi siya nagdi-dilemma. Kapag tama, tama (For Chit, what’s right is right. No ifs nor buts),” she said at the same tribute.

Tordesillas also shared how Simbulan would bring packed food when covering government events to avoid eating “lavish” meals offered by officials.

Simbulan also did not find anything amusing about being bribed, and was “disgusted” even by the mere thought of receiving money from her sources.

Vicente Tirol, Chit’s colleague in the tabloid Pinoy Times, for his part, talked about how the late journalist had “lived a principled life.”

“Isa siyang malinis na peryodista. Wala siyang bahid ng korupsyon,” he said.

(Chit was one upright journalist. Not a taint of corruption on her.)

Tirol also recalled how “strict” Simbulan was when it came to editing the tabloid, refusing to accept any write-up which did not meet the deadline.

Best critic

For her widower, Roland Simbulan, she will always be remembered as his “best critic.” “She was not only a good writer and a good editor. She had her way of pointing out what is wrong in a very gentle way,” he said.

He even recalled how Simbulan would correct grammatical errors in his love letters when he was still courting her.

“She was my best critic and I respected that. Akala mo gentle siya, but she was solid as a rock when it comes to principles,” he said.

Mr. Simbulan admitted that he still has “not yet come to terms” with his wife’s death, but believes her inspiration will remain with each and every person she had met.

“I think Chit will continue to live with us if we not only admire her qualities but match these qualities,” he said.

Simbulan’s remains will be cremated on Tuesday morning at the Arlington Memorial Chapel. — MRT/KBK, GMA News

Prayer vigil para sa 3 Pinoy na bibitayin sa China, sinimulan na ng CBCP at ilang cause-oriented groups

Source: http://www.dzmm.com.ph, Posted: 3:02 PM  03/29/2011

Sally Ordinario Villanueva

Ramon Credo

Elizabeth Batain

 

 

 

(Update 2) Sinimulan na kaninang alas 6:00 ng gabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) ang prayer vigil para sa tatlong Pinoy na nakatakdang bitayin sa China bukas matapos mahatulan dahil sa kasong drug trafficking.

Pinangunahan nina CBCP Episcopal Commission for the Pastoral Care for Migrants Executive Secretary Fr. Edwin Coros at Fr. Artemio Fabros, director ng Manila Archdiocese Migrants Ministry sa Nuestra Señora de Guia Parish Shrine sa Ermita ang vigil sa pamamagitan ng misa at susundan ng magdamag na pagdarasal hanggang alas 8:00 ng umaga bukas.

Sa isang chapel sa Batasan Complex sa Quezon City na malapit lang sa bahay ng mga Ordinario, nagtipon-tipon na rin ang mga kamag-anak nito at ilang miyembro ng cause-oriented groups para magdasal.

Umaasa ang pamilya Ordinario na magkakaroon ng himala at makakaligtas sa bitay ang kanilang kapamilya.

Sa bahay ni Ramon Credo sa Dasmariñas, Cavite, may prayer vigil din ang mga kamag-anak nito na tatagal hanggang sa oras ng pagbitay sa mga biktima.

Habang sa Panapaan sa Bacoor, Cavite sa tirahan ng dating misis ni Credo, mayroon ding prayer vigil.

Ang mga Pinoy na sina Sally Ordinario-Villanueva at Ramon Credo ay bibitayin sa pamamagitan ng lethal injection sa Xiamen habang si Elizabeth Batain ay sa Shenzhen sa parehong paraan. Reports from Noel Alamar, Radyo Patrol 38; Dexter Ganibe, Radyo Patrol; and Johnson Manabat, Radyo Patrol