Tag Archives: Industry

[Statement] IKULONG at PARUSAHAN ang mga MANDARAMBONG sa NFA! – Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura

File photo source: allvoices.com

File photo source: allvoices.com

IKULONG at PARUSAHAN ang mga MANDARAMBONG sa NFA!
WAKASAN ang Pagpapahirap sa Masa’t Magsasaka!

Nitong mga nakaraang araw ay ginimbal tayo ng balitang mahigit sa P100 B ang nanakaw sa kaban ng bayan dahil sa problema ng korupsyon at pandarambong sa loob ng National Food Authority (NFA) sa nakalipas na 10-taon. Kagimbal-gimbal at kakundi-kundena ang ganitong paglalantad. Habang pinagkakaitan ng sapat na suporta ang mahigit na limang milyong magsasaka sa palayan ay lumalangoy naman sa bilyung-bilyong piso ang mga tiwaling opisyal NFA at nagpipiyesta ang mga kasangkot nitong mga negosyante’t kartel sa industriya ng bigas sa bansa.

Hindi bago ito sa mata ng mga magsasaka sa palayan. Pinatunayan lamang ng pagbubunyag ang matagal nang sinasabi ng mga magsasaka hinggil sa importasyon ng bigas at transaksyon ng mga pribadong  sektor sa NFA. Hindi ang taumbayan at mga magsasaka ang tunay na nakikinabang sa mga programa kundi ang mga tiwaling opisyal ng ahensya at mga kakutsaba nitong malalaking negosyante sa bigas at palayan.

PARUSAHAN ang BURIKI GANG sa NFA.

Mistulang operasyon ng BURIKI GANG ang nalantad na katiwalian at anomalya sa NFA. Ang kutsabahan ng mga tiwaling opisyal at mga kasosyo nitong kartel sa bigas ay operasyon ng isang gangster na sistematikong pinagpipyestahan ang kahirapan at kakulangan ng ating bansa.

Isang dekadang binuburiki ng mga bwitreng ito ang pondong laan para sa importasyon at operasyon ng NFA. P 100.92B piso ang kinulimbat ng BURIKI GANG sa pondo ng bayan.  Ang nasabing pagpapasobra  sa inaangkat na bigas ng bansa at diumano’y milyun-milyong kilong pagkawala ng bigas sa mga imbakan bunga kuno ng landing spillage pati na ang pagsasauli sa milyon pisong bond sa mga pribadong sektor ay larawan ng sistematikong pandarambong ng BURIKI GANG sa loob ng NFA.

Kaya’t hindi kataka-kataka ang kabiguang makamit ang inaasam-asam na kasapatan sa pangunahing pagkain sa bansa. Dahil sa halip na tumagas ang pondo sa lokal na produksyon at mga magsasaka ay sa bulsa ng mga tiwali at iilang mayayaman ito pumupunta.
Hindi lamang PANDARAMBONG kundi TREASON ding matatawag ang operasyong ito ng BURIKI GANG. Sinabotahe nito ang ekonomiya para sa interes ng pagkakamal ng limpak-limpak na maibubulsa sa kaban ng bayan. Sinamantala at lalong pinalala ang kakulangan natin sa pangunahing pagkain at kahirapan ng mamamayan upang maibulsa ang pondo ng gobyerno at makapagbenta ng mahal na presyo ng bigas sa ating bansa. Sa ganitong kasalanan, hindi sapat na patalsikin lamang  ang mga responsable sa anomalya bagkus dapat silang ARESTUHIN at BITAYIN sa kanilang KRIMEN sa taumbayan.

LIBERALISASYON at  PRIBATISASYON ng BIGASAN: Ugat ng Kawalan ng Kasapatan sa Bigas

Ang Palpak at anti-magsasakang programa ng liberalisasyon at pribatisasyon ng bigasan at NFA ang tunay na ugat sa patuloy na kakulangan ng bansa sa ating pangunahing pagkain.

Ang pagsandig sa importasyon o pag-aangkat ng imported na bigas upang punan ang ating kakulangan ay bunga ng pagpapatupad ng liberalisasyon sa agrikultura at industriya ng bigasan sa bansa. Mahigit na P 10 Bilyong piso kada taon ang ginagastos sa pag-aangkat. Habang kalahati lamang nito ang inilaan para sa lokal na pagbili sa ating magsasaka. Kapos na nga sa pondo inilalaan pa sa mga dayuhan sa halip na sa ating lokal na industriya.

Sa liberalisayon, taun-taong pwesahan tayong pinag-aangkat ng tone-toneladang bigas sa ilalim ng MINIMUM ACCESS VOLUME (MAV). May kakulangan man o wala obligado tayong kunin ang nasabing kota sa ngalan ng pagtangkilik sa malayang kumpetisyon at pamilihan. Kaya’t sa halip na kontrolin at proteksyunan ang lokal na industriya ay ibinuyayang at tinalikuran ito ng ating gobyerno at inoobliga ang sariling tangkilikin ang imported na bigas at ilagay sa kamay ng pribadong sektor ang  kinabukasan ng ating pangunahing pagkain. Ito ang ugat ng ating kawalan ng sapat na pagkain sa bansa.

Ang kasalukuyang direksyon ng pagrereporma sa NFA ay pribatisasyon ng ahensya upang lubusin ang liberalisasyon ng industriya ng bigasan sa bansa. Ang DECOUPLING o paghihiwalay ng mga tungkulin at papel ng NFA at pagdidiin na lamang sa pag-iimbak o buffer stocking ay nasa direksyon ng paglalagay sa kinabukasan ng mamamayan at ng bigas sa bansa sa kamay ng malalaking pribadong negosyante at korporasyon.

Ito’y pagtalikod ng gobyerno sa obligasyon nitong tiyakin ang karaparatan sa pagkain ng bansa at pagbitaw nito sa tungkuling proteksyunan ang maliliit magsasaka at mahihirap na mamamayan laban sa mapagsamantalang interes ng kapital at tubo sa bansa.

Sa liberalisasyon at pribatisasyon walang tanging nakikinabang kundi mga negosyante’t kapitalista at mga kakutsaba nitong tiwaling opisyal ng gobyerno habang ang mamamayan at maliliit na magsasaka ay patuloy na malulugmok sa kumunoy ng kahirapan at pagsasamantala. Ang inilantad  sa NFA ay malinaw na patotoo na walang katotohanan na mas magiging maayos at mura ang pagkain sa kamay ng pribadong sektor at mga negosyante.

Ang tunay na solusyon sa ating agrikultura ay nasa pagpapalakas ng suporta’t subsidyo sa ating mga mahihirap na magsasaka, pagwasak sa monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa at modernisasyon ng agrikultura at hindi liberalisasyon at pribatisasyon.

Hamon kay Pnoy

Kung tunay at seryoso si Pnoy sa landas nang makabuluhang pagbabago agrikultura at ekonomiya dapat nitong ibasura ang  landas ng ibayong liberalisasyon ng ekonomiya at pribatisasyon ng mga ahensya’t serbisyo ng gobyerno tulad ng NFA. Sapat na ang mahigit  tatlong dekadang mapanirang epekto nito sa ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan.

At sa halip, isulong nito ang industriyalisasyon at modernisasyon ng agrikultura. Ibayong palakasin ang suporta’t proteksyon ng gobyerno sa mahihirap. At huli, ipatupad nito ang demokratikong pagsasakapangyarihan at partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala’t pagpapatakbo ng gobyerno kung nais nitong tunay na masawata ang lumalalang korapsyon at katiwalian sa pamahalaan.

IBASURA ang PRIBATISASYON ng NFA!
LITISIN at IKULONG ang MANDARAMBONG sa NFA
BUWAGIN ang KARTEL ng BIGAS

Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA) at Makabayan Pilipinas
May 19, 2011