Tag Archives: Indigenous Women

[Event] #CourageON: The shrinking spaces for indigenous women in the Philippines | Lilak

#HumanRights #IndigenousPeoples #Women

The shrinking spaces for indigenous women in the Philippines

Seventh episode of the “#CourageON: Tumindig, Makialam, Kumilos” community show, where we discuss the plight of indigenous women from different parts of the Philippines and indigenous peoples’ rights advocates.

As October marks National Indigenous Peoples Month, we take this opportunity to hear the stories and experiences of indigenous women. What are the unique challenges that indigenous women face during the pandemic? What can we do to provide more support to them?

Titled “#CourageON: The shrinking spaces for indigenous women in the Philippines,” the seventh episode of the community show features panel discussions with indigenous women and indigenous peoples’ rights advocates. It discusses struggles on the ground and possible ways we can help provide more opportunities for indigenous women to grow their skills and protect their rights.

Read more

[Statement] Dahil sa lupa kami nabubuhay, dahil sa lupa kami pinapatay -LILAK

PAHAYAG NG MGA KATUTUBONG KABABAIHAN
Para sa March 8, International Women’s Day

Dahil sa lupa kami nabubuhay, dahil sa lupa kami pinapatay.

Kundi man biglaan at tahasan, kami ay pinapatay unti-unti, dahan-dahan; sa pamamagitan ng pagpasok ng mga dayuhan sa aming lupaing ninuno – para magmina, mag troso, magtayo ng dam, ng mga plantasyon, magbukas para sa turismo. Unti-unti kaming nasasakal sa kanilang pagbaliktad ng aming bundok, sa pagkalbo ng aming kagubatan, sa pagdumi ng mga ilog at karagatan, sa paglapastangan sa aming mga sagradong lugar.

Bilang mga nanay, ate, asawa, dalaga, lider kababaihan, aming pangunahing interes ay ang pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para sa pamilya, ang magkaron ng regular na mapagkakakitaan at matiwasay na araw at gabi sa aming komunidad.

Pero yan ay lalong nagiging mailap na pangarap sa kasalukuyan. Magkatunggali ang pagtingin ng presidente sa aming kalagayan at ang katugunan sa aming kahirapan. Ang presidente ang nagsabi na sya mismo ang pipili ng mga minahan at plantasyon na papapasukin nya sa aming mga lupaing ninuno. Tila bulag sa mga pahirap na dinudulot ng ganitong klaseng proyekto sa amin bilang mga babae, at sa aming komunidad. Ilan nang mga asawa, kapwa lider kababaihan ang mga napatay dahil sa pakikipag laban sa mga mapanirang mga proyektong ito.

Kamakailan din ay nagsabi ang presidente na babayaran kaming mga katutubo ng P20,000 sa bawat komunista, terorista na aming mapatay. Hanap-buhay ba ang pagpatay? Sagrado ang buhay, at kaming mga kababaihan ang nauunang nagbibigay ng buhay. Hindi namin pagkakakitaan ang pagkitil nito.
Tila ginagawang bahagi ng kaisipan, ng kultura ang karahasan. Yan ang di namin mapapayagan. Kapayapaan ang aming pangarap; kapanatagan ang aming hangarin at tunay na kaunlaran na nakabatay sa aming kalagayan sa loob ng aming lupaing ninuno ang aming layunin.

Dapat nang iwaksi ang karahasan, ang patayan. Ang kailangan ay ang pagkalinga sa mamamayan. Sa aming mga katutubo, lalo’t higit sa mga kababaihan, ang nais namin ay tunay na serbisyung pangkalusugan, na may pagkilala sa aming kultura at sariling kaalaman sa pangangalaga ng aming katawan.
Dapat nang iwaksi ang pagsira ng kalikasan. Ang kailangan ay ang angkop at pangmatagalang pangkabuhayan upang ganap na maigpawan ang kahirapan at kagutumang nararanasan ng kababaihan at ng aming pamilya.

Sa lahat nang ito, kinikilala naming mga kababaihan na kami ay sumasalamin sa kalikasan, na kung kami ay tuwirang mapagsasamantalahan at di makakalinga ng ating pamahalaan, tulad din ng kalikasan, na lulugmok at tuluyang magiging kawalan ng sambayanan.

Ngunit, batid namin na ang tunay na lakas at pagbabago ay magaganap sa aming pagsasama-sama bilang katutubo, at pakiki-isa sa mas malawakang kilusan ng kababaihan.
KATARUNGAN, KABUHAYAN, KAPANGYARIHAN para sa KATUTUBONG KABABAIHAN!

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1367431376736868&set=a.154885947991423.53814.100004100573821&type=3&theater

Follow LILAK @
Website: http://www.lilak.net
Facebook: @katutubonglilak
Twitter: @katutubonglilak

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] INDIGENOUS WOMEN to Gov’t: Stop Violence, Focus on Food and Poverty -Lilak

Photo from Katutubong Lilak FB page

INDIGENOUS WOMEN to Gov’t: Stop Violence, Focus on Food and Poverty

Iba, Zambales / 3.8.18 – “Dahil sa lupa kami nabubuhay, dahil sa lupa kami pinapatay.”

“Land is why we live, land is why we are killed.” This is the statement of the Indigenous women to describe the current situation that most of their communities face today. “Puro patayan na lang ngayon – ng tao, ng kalikasan. Magmula sa war on drugs, tapos laban sa NPA. Humahaba na rin ang listahan ng mga katutubo na pinapatay dahil sa pakikipaglaban nila sa kanilang lupa mula sa mga minahan at iba pang dambuhalang proyekto. Samantala, mismo ang presidente ang nagtutulak ng pagmimina at plantasyon sa katutubong lupain. Tama ba yon?” asks Teresa dela Cruz, an indigenous woman leader from Maporac, Zambales.

“It is all about killings now – of people, or our environment. From war on drugs, then killings of NPAs. The list of indigenous peoples being killed for fighting for their land against mining and other investors, is growing. Meanwhile, it is the president himself which has said that it will handpick mining and plantations for the ancestral domain. Is this right?”

Indigenous women from Aeta, Mangyan and Dumagat communities celebrated the International Women’s Day at the capitol plaza of Iba, Zambales. TheAeta performed their traditional dance talipi and eagle dance. ”Eagles are very much part of our culture. But nowadays, you seldom see eagles. There are no more forest for them to live in,” Teresa explained. In their dance, the Aeta women brought baskets and bilao, which are often empty now. “Hunger is becoming an ordinary part of our daily experience. This is not just among Aetas but for most of us indigenous women. Our forests, and farms which are sources of food are being destroyed by land grabbers, and by development projects such as mining, and dams,” according to Conchita Bigong, anAlangan-Mangyan from Mindoro. “We need to cultivate our lands, and regenerate our forests. That’s where our food and livelihood come from.” In their statement, they criticized the president for offering P20,000 to indigenous people for every communist they kill. “Hanap-buhay ba ang pagpatay? Sagrado ang buhay, at kaming mga kababaihan ang nauunang nagbibigay ng buhay. Hindi namin pagkakakitaan ang pagkitil nito.”

“Is killing a livelihood? Life is sacred, and we, women are the ones who give life. We refuse to make money out of eliminating it.”

Remedios Marquez, a Dumagat woman leader said that what is needed today is less violence, but more caring and nurturing. “Ang kailangan ay ang pagkalinga sa mamamayan. Sa aming mga katutubo, lalo’t higit sa mga kababaihan, ang nais namin ay tunay na serbisyung pangkalusugan, na may pagkilala sa aming kultura at sariling kaalaman sa pangangalaga ng aming katawan.”

“What is needed is nurturing of our citizens. For us indigenous peoples, especially women, what we need are health services which recognize our culture and our indigenous knowledge in our care for our bodies.”

The women from Sta. Cruz, Zambales joined the celebration, as they echo the calls of the indigenous women to stop mining and destroying their environment. There were other groups present– LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights), Women’s Legal and Human Rights Bureau (WLB) and World March of Women, Alyansa Tigil Mina (ATM).

This is the first time that the indigenous women led an International Women’s Day celebration in Zambales. “Batid namin na ang tunay na lakas at pagbabago ay magaganap sa aming pagsasama-sama bilang katutubo, at pakiki-isa sa mas malawakang kilusan ng kababaihan,”Remedios said.

“We know that true strength and the genuine changes lie in our coming together as a collective as indigenous women, and from the solidarity with the broader women’s movement.”

This year’s theme for their celebration – Katarungan, Kabuhayan, Kapangyarihan para sa Katutubong Kababaihan.

https://web.facebook.com/lilak.katutubongbabae/videos/1367909343355738/

Follow LILAK @
Website: http://www.lilak.net
Facebook: @katutubonglilak
Twitter: @katutubonglilak

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[Press Release] Marchers with Purple Masks Call for the End of Violence Against Indigenous Women

On the International Day for the Elimination of Violence Against Women
Marchers with Purple Masks Call for the End of Violence Against Indigenous Women
@katutubonglilak

Photo by Katutubong Lilak

(Quezon City/Philippines) – “Today, we speak up. We, indigenous women, who are among the poorest of the poor, hungrier among the hungry, seek justice for the continuing violation of our basic right to live with dignity,” Teresa dela Cruz said, an indigenous woman from the Aeta community of Zambales.

Teresa, a leader of the Katutubong Lilak, was part of the indigenous women marchers who were wearing purple masks, to mark the day of the International Day for the Elimination of Violence Against Women. “We wear these purple masks as some of us are afraid to be seen in public protesting; but our desire to be part of this collective call to seek for accountability, and justice is strong.”

“Mabuti kung may CCTV sa kabundukan sa amin para makita at matukoy ang mga nangunguna ng karahasan sa amin. Pero wala. (It is good if there is CCTV in the mountains where we live to identify who are the perpetrators of violence against us. But there is none.),” says Leticia Gomez, an Aeta woman. “We experience violence on a daily basis – against our husbands, people from government agencies who refuse to attend to our needs, and those who grab our lands.”

The indigenous women marched to and held a program in front of the Department of Environment and Natural Resources (DENR), where the residents of the Manicani Islands have been camping out for 15 days, protesting the large scale mining operations in their town. “We are here in solidarity with the Manicani women and men. Your struggle against mining is ours too. Your struggle for land and rights is ours too,” the indigenous women said.

Remedios Marquez, a Dumagat from General Nakar, expressed frustration that people had to camp out to get the attention of the government. “This government is really deaf, blind and mute to the needs of its people. The President has been holding summits, and state visits, but he does not have the time to listen to the people.”

“This government is so obssessed with killings and violence. Why does it not focus on providing livelihood and employment opportunities to its people?” Angeline Aquino, a Dumagat woman from Bulacan, said. “Our lives are on the line in protecting our forests and natural resources, and yet we receive very little attention and support from the government. Kabuhayan, hindi patayan!”

At the end of the program, Teresa, Remedios and Leticia with other indigenous women removed their masks. “We are no longer afraid. Even if this government is threatening us who believe in human rights, who are fighting for our rights, we are here to demand for our rights – to our land, to our lives.”

“For us indigenous women, we do not say the names of big influential people. But starting today, we should. We do – Duterte. Duterte who emboldens other men to objectify and disrespect women; Duterte who encourages killings and violence in our society. So we urge other women to demand – stop violence against women. Respect women human rights. We urge everyone to resist Duterte’s acts of sowing fear and terror in our communities,” said Leticia.

The indigenous women came from the provinces of Quezon, Zambales, Aurora, Bulacan and Pampanga. They were joined by other groups like LILAK, Women’s Legal and Human Rights Bureau, iDEFEND, Alyansa Tigil Mina, Freedom from Debt Coalition-Women’s Committee, Focus on the Global South, Philippine Movement from Climate Justice, among others.

Contact Information:

LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)
Judy A. Pasimio – 09175268341 / judy@lilak.net
Abbygail F. Dupale – 09155045530 / abby@lilak.net

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc

[People] Safe, Accessible and Culturally-Appropriate Reproductive Health Care for Indigenous Women. By Judy A. Pasimio / LILAK

Safe, Accessible and Culturally-Appropriate Reproductive Health Care for Indigenous Women
By Judy A. Pasimio / LILAK

B'laan women of Brgy. 'Tmurok, Malungon, South Cotabato. Photo from LILAK

B’laan women of Brgy. ‘Tmurok, Malungon, South Cotabato. Photo from LILAK

(For May 28 – the International Day of Action for Women’s Health)

As we celebrate the International Day of Action on Women’s Health, LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights) would like to profile the urgent issues that indigenous women in the Philippines face on access to safe, affordable, appropriate health care.

Judy Pasimio photo from lilak

Imagine you are a pregnant B’laan woman living in the mountains of Brgy. ‘Tmurok, in South Cotabato. You are due to give birth anytime now. The nearest health center is in the town proper of Malungon. To get there, you have to either walk 4 hours or ride a horse. At the foot of the mountain, you can take the habal-habal (motorcycle) and pay around P200 pesos to get to the health center in the town of Malungon. Upon reaching the health center, you are told that you are not yet ready and have to come back after 24 hours. You would not want to get back home to spend another 200P and walk another 4 hours, and do that all over again the next day. So you need a place to stay. Most likely, you have to pay – for space, and for food. Not just for yourself, but probably for 2 or 3 more companions, for a day or two. How much would that cost? And then when finally you are ready to give birth, you are asked to pay P1,500 for all sorts of things in the center, even if they say the birthing service is free. Easily, you will have to shell out P3,500 for basic expenses. Where will you get that? For a woman who could barely afford to feed her family regularly, this amount is not just prohibitive, but scandalous.

So you decide not to go to the health center, and instead, do what your mother, your grandmother and other mothers in your community have done for generations – homebirth. The traditional hilot or paltera or community midwife who has known you for a long time, takes care of you, until you give birth at home. She stays with you to see how you are, and prepares herbal bath for your body. She tells you how to take care of yourself, and your newborn baby. In return, you promise her a kilo of root crop from your next harvest.

Then comes the collection of the cash benefit from the 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program). You borrowed money so you could go to town and claim your cash benefit. But after hours of walking and taking the habal-habal with your newborn, you could not claim anything because of deductions made for not meeting the set conditions. You did not have your monthly checkup at the health center, and you did not give birth at the health center. Your children were also absent in their classes as you were not able to provide food for them to take to school. With all these deductions, you were not able to claim anything at all.

Since you were already in town, you went to the health center to have your newborn get her free vaccines. But since you did not give birth in the center, your child is not eligible for free vaccines.

You go home empty-handed, and with a heavy heart.

This is the same story we hear from Mangyan, Dumagat, Subanen and other indigenous women in the two years that we have been having our community visits, as well as regional and national gatherings of indigenous women in Luzon, Visayas and Mindanao.

In some communities, the women hilot are being threatened to be put in jail for doing what they have been doing for decades – take care of pregnant women in their community the way they know how and assist women give birth in ways that have been handed down from generation to another.

It is not safe, both for the mother and for the child – that’s the main argument for prohibiting homebirth, criminalizing and penalizing, both the hilot and the mother. “Then make it safe for us,” is the call of the indigenous women. Make it safe for them by not making them walk for several hours, up and down a rough mountain road, and ride a motorcycle to the nearest health center. Make it safe for them by having a local midwife present in the community on a regular basis, at least 5 days a week. Some indigenous women refuse to give birth in health centers because they are surrounded by strangers who look at and touch their bodies as if they are dolls. Make it safe for them by encouraging them to go to health centers by having culturally-appropriate health services, and environment. Most indigenous women feel safer with the community hilot because they are provided with care and attention that they are familiar with – using herbal and indigenous methods. Make it safe for them by integrating safe natural and indigenous methods with western and mainstream medicine. Penalizing indigenous women for their belief, and customary ways is a gross act of discrimination. Penalizing indigenous women for not being able to afford the health services of the government, which excludes them, is a form of violence, and an act of injustice.

Make childbirth and reproductive health care safe for the indigenous women by making reproductive health services accessible, free, and culturally-appropriate.

May 28, 2014

judy a. pasimio / judy@lilak.net
09175268341

LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)

http://www.facebook.com/pages/Lilak-Purple-Action-for-Indigenous-Womens-Rights/446251688730248

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

[People] Indigenous women – still at the margins of development by Judy A. Pasimio

Indigenous women – still at the margins of development
by Judy A. Pasimio
LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)

Photos by Susan Corpuz of Lilak

Judy Pasimio photo from lilak

“In a period of lethargic global economic activity, we registered an astounding 6.8 percent GDP growth in 2012. We surpassed this in the first quarter of 2013, when we reported growth of 7.8 percent—the highest recorded GDP in East and Southeast Asia.” This was what President PNoy Aquino declared in his latest State of the Nation Address (SONA). According to him, Philippines is now considered a “rising tiger” by the World Bank.

While there is a broad acknowledgement of these growth statistics, there is also a widespread analysis that this growth has not trickled down to the masses, and that inclusive growth is necessary. The National Economic and Development Authority (NEDA) defines inclusive growth as “sustained growth that creates jobs, draws the majority into the economic and social mainstream, and continuously reduces mass poverty.” So what is the grand plan of PNoy in making this much-touted growth more inclusive? Does he have any? If he does, he did not discuss that in his SONA. His emphasis was on sustaining growth. PNoy apparently believes that this number of 7.8% actually means that the lives of poor Filipino peoples have improved. In his SONA, he goes on further, “The transformation of our society is not just evident in the economy or in statistics. Now, Filipinos know: Rich or poor, with or without political connections, when you do wrong, you will pay the consequences. Now, justice is truly blind.”

But with all due respect, Mr. President, we think it is you who are blind, to not see the real conditions of the poor Filipino peoples.

Here are the thoughts of indigenous women who personify the poorest of the poor in our societies. Hearing what PNoy considered as the accomplishments of his administration, the indigenous women expressed disappointment, sadness and even outrage on the lack of attention on, and the exclusion of the plight of indigenous peoples, and the natural resources, on which this so-called development of the government has heavily relied on and on which the survival of indigenous communities depend on. We share the indignation that the indigenous women felt in hearing the president talking about justice, and sounding so fierce in warning about punishment for the killing of suspected carnapper/murderer members of the Ozamis Gang. Aquino, with all the menace he could muster said, “ . . . we will ensure that those at fault will be held accountable—regardless of their rank. Whoever masterminded all of this: prepare yourselves. I am close to learning who you are.” But what about those who masterminded the massacre of the B’laan leader Juvy Capion, and her two sons Jordan, 13 years old, and John, 8 years old last October 2012? We already know who was the lead in this gruesome Tampakan massacre – members of the 27TH Infantry Battalion of Philippine Army led by 1Lt. Dante Jimenez, Commanding Officer of Bravo Company, under the command of Lt. Colonel Noel Alexis Bravo, Battalion Commander. There was an official admission that the military men shot at the family, and they said it was an “operational lapse.” But we have not heard such livid protest, nor warning to the erring military officers from the President. The Indigenous women ask, what does that say about the bias of the President? The Ozamis Gang deserves justice, and the anti-mining indigenous leaders, and those who defend their land such as Juvy Capion and her children, don’t?

What is the focus of this government? Who is the focus of the President in his development program? In his quest for justice? Who are included in inclusive growth? The indigenous women felt, again, excluded, not just in his SONA, but in his whole development program.

We call on the President that in his next, and last, three years of administration, to walk away from this trickle-down formula of development which has not worked, and will never do. What is inclusive growth anyway? It is high time that the government not just aim for the poorest of the poor to be simply included, as if as an afterthought, in the development designed to enrich the richer, to provide more opportunities to the already privileged. Development should start from the margins, focusing on the poorest, the hungriest – the indigenous peoples. This is not just growth, not just development. This is justice.

Indian writer and activist, Arundhati Roy said, “There’s really no such thing as the ‘voiceless’. They are only deliberately silenced or preferably unheard of. The indigenous women will not be silenced, until they are heard.

(English translation of the words of the indigenous women provided below.)

Bae Ruth Tilaon – Manobo, Surigao del Sur

Hindi ako masaya sasinabi ni Pnoy sa SONA na ito. Nabigo na naman kaming mga kababaihang tribo. Hindi pa rin nya nabanggit kung ano ang pagtingin nya sa benepisyo namin sa sinasabi nyang kaunlaran. Mabuti pa ang carnapper na namatay (Osamis gang), hinahanapan nya ng hustisya. Ang Ampatuan Massacre wala pa hanggang ngayon. Ang mga lider naming sa komunidad na napatay, wala pa ring hustisya hanggang ngayon. Biased talaga si Pnoy.

Ang 4Ps na programa na pinagmamalaki nya – Dito sa amin, karamihan sa nakakatanggap ay hindi mahihirap tulad ko. Palakasan ang sistema, at madalas ginagamit ito ng mga politiko.

At nasaktan din ako sa mga nakita ko sa mga ralyista. Kahit kaunting oras lang, mapakinggan sana sila. Hindi kailangang saktan sila. Nakakaiyak talaga ang nangyari.

I am not happy with what PNoy said in his SONA. We, the indigenous women, once again feel let down. The President didn’t even talk about us, and how we are part of the development that he was talking about. It was even better for the carnappers who were killed (Osamis Gang), he seeks justice for their deaths. The Ampatuan Massacre, until now, has not been given justice. And our community leaders who have been killed, still no justice for them. PNoy is really biased.

On the 4Ps program that he was so proud of – Here in our community, a lot of the receipients are not poor like me. The program is being used by the politicians, and it is them who determine who becomes part of the program and who are not.

And I felt hurt seeing what happened to the protesters. They could have been given even a short time to be listened to. They did not have to get hurt. It was really saddening.

Robina Poblador – B’laan, Saranggani

Nainis talaga ako sa SONA ni Pnoy. Dahil maraming pangyayari sa mga lupang ninuno namin, wala man lang syang nabanggit tungkol dito, at tungkol sa mga isyu ng mga katutubo. Naryan ang problema sa mining. At yung mga namatay na leader ng mga IPs. Hanggang ngayon, wala pang hustisya. At ang mga Osamis gang na kriminal, talagang may special na pagbanggit para hanapan ng hustisya ang pagpatay. Pero hanggang ngayon, ang mga military na pumatay sa kasama namin na si Juvy Capion at dalawa nyang mga batang anak, ay di pa rin napaparusahan! At wala kaming naririnig na matinding panawagan mula kay PNoy para sa hustisya para kay Juvy. Hanggang ngayon, ang dami pa ring pinapatay sa aming mga B’laan dahil sa gulo ng mina. Wala pa ring hustisya!

Pinag-usapan din ni PNoy ang tungkol sa mga niyog! Dapat bago sya mamigay ng mga niyog niya, ayusin niya muna ang mga problema namin. Aanhin pa namin ang mga niyog nya kung wala na ang mga bundok namin dahil sa mina.

Sana bigyang pansin naman ni PNoy ang mga isyu naming mga IPs.

I was really angry with the SONA of PNoy. So many problems are happening in our territories, and he has not even mentioned any of these, or any of our issues as Indigenous Peoples. There’s the issue of mining. And the killings of our indigenous leaders, who up until now, have not received justice. The criminals of the Osamis Gang even received special attention from him, seeking justice for their deaths. But our B’laan sister Juvy Capion, and her two young boys, who have been killed by the military, have yet to receive justice. And we don’t hear him strongly calling for justice for Juvy! And till now, a lot of B’laans are being killed because of the conflict brought about by mining. Still no justice!

PNoy talked about coconuts. Before he even distributes his coconuts, he should resolve our problems first. What use will be his coconuts for us when we have lost our mountains already to the mines.

We hope PNoy gives attention to our issues as indigenous Peoples.

Kakay Tolentino – Alta-Dumagat, KATRIBU

Sa pangkalahatang balangkas ng plataporma ni PNoy, walang tukoy na plano para sa direktang pagtugon o hakbangin paano tutugunan ang deka-dekadang panawagan ng mga Indigenous Peoples (IPs) na irespeto ang karapatan ng mga IPs sa lupang ninuno at ang aming right to self-determination. Lalo pa ngayonsa kalagayang nagpapatuloy ang panghihimasok at pandarambong sa mga likas yaman at lupaing ninuno ng mga dambuhala at mapangwasak na pagmimina, na kung saan sa kalikasan nakasandig ang batayang kabuhayan at buhay ng mga katutubong pamayanan. Ang pagbanggit sa katagang katutubo ay nakabalangkas lamang sa mga benepisaryo ng philhealth. Hindi ito tuwirang katugunan sa mga makatarungang batayang serbisyong panlipunan na tulad na laging binabanggit ng rehimeng Aquino na sa pagmimina magkakaroon ng malaking pag unlad ang kabuhayan ng mga IPs at ng buong mamamayang Pilipino. Sa kabila nito, walang nasabing pagtugon at pagbibigay ng hustisya sa patuloy na dumaraming human rights violations tulad ng mga extrajudicial killings ng mga katutubong bata, kalalakihan at kababaihang liders na pawang nagtatanggol sa karapatan sa lupaing ninuno at lumalaban sa pagpasok ng mga dayuhang imperyalistang panghihimasok at pandarambong.

Hinggil sa sinasabing isa sa priority ang energy projects – JALAUR mega dam sa Panay Island, na sinasabing para matugunan ang pangangailangan ng industriya at hindi ang pangangailangan ng agrikultura ng ating bansa. Talagang pinahihirapan ang pag-debelop ng ating agrikultura. Naryan pa rin ang nagpapatuloy na pyudal na pagsasamantala sa mga magsasaka na nagbabasura sa inutil na CARPER. Dapat nangipatupad ang tunay na reporma sa lupang pang agraryo para sa mahihirap na magsasaka, kabilang ang pagrespeto sa karapatan sa lupaing ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya ng mga katutubo.

In the overall platform of PNoy, there is no direct plan to respond or to take steps to address the decade-long demands of the Indigenous Peoples (IPs) to respect their rights to their ancestral domains and their right to self-determination. This is especially crucial now, given the continuing encroachment into our ancestral domains and plunder of our natural resources by the giant and destructive mining companies, affecting the communities who depend on natural resources for their livelihood and their very lives. The mention of IPs in his SONA was only in reference to us as beneficiaries of Philhealth. This does not address the lack of basic social services, which the Aquino regime claims will be provided for by the mining industry.

On the other hand, there was no mention about the continuing human rights violations like extrajudicial killings of indigenous children, men and women leaders who were defending their rights to their ancestral domains, and fighting against the encroachment and plunder of imperialist companies.

On the priority energy projects –Jalaur mega dam in Panay Island, PNoy said that is being built to address the needs of the industry and not the agriculture of our country. There is also the ongoing feudal oppression against the farmers who are rejecting the inutile CARPER law. It is necessary to implement a genuine agrarian reform, which will benefit poor farmers, respect the rights of the indigenous peoples to their ancestral domains, and the rights to self-determination.

Wilma Tero – Subanen / Midsalip

Ang sabi ni Pnoy “Ang sona na ito ay SONA NINYO.” Napakasarap pakinggan nito na sa aking pagkaintindi pagsinabi niya SONA ninyo ito ay bahagi ako sa mga developments na binabanggit niya sa sona niya. Pero bakit hindi ko ma feel na bahagi ako sa sona niya? Simple lang ang sagot dahil bilang katutubong kababaihan hindi ko mararamdam na may development sa aming mga katutubo. Wala man lang pagbanggit si Pnoy ilan na bang CADT (certificate of ancestral domain title) ang na isyu ng kanyang administrasyon sa taong 2012. Hindi rin nya na banggit ano ang plano ng gobyerno para mapanatili sa amin ang aming natitirang lupaing ninuno na sa ngayon ay nasa critical na sitwasyon dahil gusto nang nakawin ng mga dambuhalang minero.

Pangulong PNoy, hindi lang 4Ps(Pantawid Programa para sa Pamilyang Pilipino) ang makapagbigay saya sa aming mga katutubong kababaihan. Gusto rin namin makamit ang tunay na kapayapaan sa loob ng aming lupaing ninuno. Papano ba kaming mga kababaihang katutubo at ang buong tribo magiging mapayapa kung patuloy ang kaguluhan sa amin dahil nandyan ang presensya ng mga minero at ng mga armadong security guards nila? Papano ba kami patuloy na makipagsalamuha kay Megbebaya’ (diyos) kung napakaingay na ng aming buong lupaing ninuno? Papano pa namin maipagpatuloy ang aming unique culture kung tuluyan nang nakawin sa amin ang aming konti nalang natitirang lupain? Ang lupa o kalikasan ay siyang puso ng aming kultura, kung itoy mawala sa amin mamamatay na rin ang aming kultura. Pangulong PNoy, lingonin mo rin kami, tingnan at pakinggan . Hindi namin hinangad ang uri ng development na nakakasira at nakakamatay sa aming lahat at sa aming kultura. Para sa aming mga kababaihang katutubo, ang tunay na development ay ang naaayon sa aming pangangailangan at angkop sa aming kultura.

PNoy said, “This is your SONA.” This is so good to hear, and as I understand this means that I am part of the developments that he was reporting on in his SONA. But how come I do not feel that I am part of his SONA? The answer is simple – because as an indigenous woman, I do not feel that there has been any development within our community. PNoy did not even mention how many Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) has been issued in 2012. He also has not talked about his plans as to how his government will help in protecting the remaining lands and domains from the encroachment of giant mining companies.

President PNoy, it is not only 4Ps (Pantawid Programa para sa Pamilyang Pilipino) that will make us happy. We also want to achieve genuine peace in our community, in our ancestral domains. But how will we, indigenous women, and the rest of our tribes, feel the peace when conflict in our areas intensify with the presence of mining and their armed security guards? How can we continue to relate and commune with Megbebeya’ (God) when our community is in conflict? How can we continue to practice our culture when our remaining lands are being robbed from us? Our land and environment are part of our culture, and heritage. If all of these will be taken away from us, then we lose our culture. President PNoy, turn to us, look at us, and listen to us. We do not wish for the kind of development that destroys and kills us, and our culture. For us, indigenous women, genuine development is one that is culturally appropriate for us, and that responds to our needs.

Judith Manares – Ibaloi, Baguio City

Nakakalungkot ang SONA ni PNoy. Hindi ito SONA ng katutubo, SONA lang nya ito. Isa na namang klase ng suhol para sa katutubo ang binabanggit nyang Philhealth. Gaya na naman ito ng 4Ps na ginagamit ng gobyerno para mapagtakpan ang tunay na problema ng kahirapan ng ating bansa, at ang maraming isyu ng mga mahihirap tulad ng mga katutubo – ang patuloy na paninira ng mga kalikasan sa loob ng ancestral domains ng mga mapang-api na mga korporasyon, ang patuloy na pagpatay ng mga katutubong hindi sumasang ayon sa mga mapanirang mga developments, ang di makamtang hustisya ng mga walang awang pinatay, ang di tamang pagbigay mga serbisyong gobyerno para sa tamang pangangailangan ng katutubong komunidad. Binanggit nya ang Jalaur dam sa Iloilo na malaking tulong sa probinsya pero takip ang kanyang mata at tenga sa iyak ng mga katutubong sinilangan na malulunod sa dam na ito. Umiiyak ang mga tribo na nandoon, pero bingi ang gobyerno ni pnoy sa kanilang iyak. Walang silbi ang laman ng sona nya sa akin, hindi akin ang SONA nya dahil wala akong naramdaman na umangat ang aking kabuhayan bagkus mas lalo pang nalugmok ang katutubo na namumuhay sa bundok. Ang SONA nya ay para sa mga tao na namumuhay sa urbanidad, sila ang nakinabang sa dulot ng pagpapahihirap sa aming katutubo. Luhaan na naman ang katutubo sa kanyang gobyerno. SONA? Tigilan na yan.

PNoy’s SONA is saddening. This is not the SONA of indigenous peoples. This is just his. The mentioned Philhealth benefits for indigenous peoples is just another form of bribery. It’s just like the 4Ps that is being used by the government to cover up the real problem of poverty of our country, and the various issues of the poor, such as the indigenous people. Critical issues such as unabated destruction of the environment within our ancestral domain by oppressive companies, the killings of indigenous leaders who do not agree to the destructive development, the lack of justice for these killings, and the lack of basic social services to the indigenous communities. PNoy mentioned the Jalaur dam in Iloilo, which he claims will be a big development for the province, but his ears and eyes are deaf and blind to the tears of the indigenous peoples who will be inundated by this dam. I did not feel that his SONA was my SONA because I did not feel any improvement in the lives of indigenous communities, as their lives in the mountains have worsened. His SONA is for those people living in the cities, who benefit on the sacrifices of indigenous peoples. The indigenous peoples are once again in tears. SONA? Let’s just put a stop to this.

 

Bae Rose Undag – Higaonon, Misamis Occidental

Sa SONA ni Pnoy, hindi nya nabanggit ang mga mina na kung saan ito ay makikita sa loob ng Lupaing Ninuno at ito ay nagdudulot ng kaguluhan at patayan. Ang Lupaing Ninuno at teritoryo ng mga katutubo ay hindi nabibigyang pansin ni PNoy, gayong dito nagmula ang mga likas yaman sa Pilipinas. Ang patuloy na pagpatay sa mga pangulo ng mga tribu na kahit isa hindi nabigyan ng hustisya ay wala din sa pag iisip ni PNoy.

Walang pakialam si PNoy sa kalagayan ng mga katutubo sa Pilipinas. Maski sa usapang pang KAPAYAPAAN, lalo na sa Mindanao ay hindi pa rin nabanggit ang mga katutubo, na parang wala kaming kinalaman sa usaping ito, na parang di kami apektado sa usaping ito.

Kaya naman, tayo, mga katutubong kababaihan at kalalakihan, patuloy pa rin tayong kumikilos para sa kapakanan ng mga katutubo. Dahil hindi natin maasahan ang kasalukuyang gobyerno para kalingain tayo.

In his SONA, PNoy did not mention anything about mining operations which can be seen within our ancestral domains and which bring about conflict and killings. PNoy has not given any attention to our ancestral domains and territories, considering these are where our natural resources come from. The ongoing killings of indigenous leaders which have not yet been given justice are far from the mind of PNoy.

PNoy does not care about the situation of the indigenous peoples. Even as he discussed Peace, especially in Mindanao, he has not mentioned us, as if we have nothing to do with the issue of Peace, as if we are not affected by this matter.

And that is why we, indigenous women and men, should continue to act and work towards the fulfillment of our interests. Because we have seen that we cannot rely on this government to take care ofus.

Photos by Susan Corpuz
July 31, 2013
For more info: judy@lilak.net / 09175268341

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.