[Right-up] Buwis-buhay ang mga guro sa halalan -TDC

BUWIS-BUHAY ANG MGA GURO SA HALALAN

Buwis-buhay ang mga guro sa halalan. Saksi ang mga nakalipas na halalan sa peligrong dulot ng compulsory election duties ng public school teachers. Karaniwan na ang mga ulat hinggil sa mga gurong nasaktan, na-harass, pinagbantaan, naaksidente, nakasuhan at ang masaklap, napatay o pinatay. Ilan sa mga hindi malilumutang kuwento ay ang mga guro sa Lanao del Norte na inatake ng mga armado; ang guro sa Valenzuela na naparalisa ng ilang buwan matapos masagasaan ng mismong delivery van ng Comelec; ang isang guro sa Pangasinan na namatay matapos masagasaan habang patungo sa kanyang polling place; ang isang DepEd supervisor sa Maguindanao na pinaslang matapos ang halalan; at ang kaawa-awang guro sa Taysan, Batangas na kasama nasunog ng silaban ng mga goons ang kanyang paaralan.

Buwis-buhay ang mga guro sa halalan. Lahat ng iyan ay hinaharap ng ating mga guro sa ngalan ng paglilingkod at ng demokrasya. Lahat din ng iyan ang kapalit ay kakarampot na kabayaran at kawalan ng proteksiyon ng pamahalaan. Kaya hindi masisisi na ang mga guro ay humingi ng makatarungang pagtrato, proteksiyon at maayos na kompensasyon. Subalit, imposible ito sa ilalim ng noo’y umiiral na batas kung saan sapilitan ang pagsisilbi ng public school teachers sa halalan. Kaya naman, masugid at matiyagang isinulong ng TDC katulong ang LENTE, iba pang mga grupo at mga mambabatas ang optional election duties, ang boluntaryong pag-upo sa mga isasagawang halalan. Hindi pa dahil ayaw namin ito, kundi upang magkaroon kami ng proteksiyon at maayos na kompensasyon.

Buwis-buhay ang mga guro sa halalan. Kaya noong maipasa ng nakaraang administrasyon ang Election Service Reform Act o ESRA (RA 10756), Abril 8, 2016, kami ay nagdiwang. Tila baga regalo ito sa TDC sapagkat, eksaktong sampung taong nakalipas kami ay itinatag, Abril 8, 2006 at isa ang optional election duty sa apat na panawagang nagbuklod sa mga guro upang siya at itayo ang TDC. Sa darating na Barangay at SK Elections sa Mayo 14, masusubok ang ESRA.

Buwis-buhay ang mga guro sa halalan. Subalit ngayon ay may proteksiyong masasandalan, ang ESRA. May tiyak na kompensasyon na ayon sa batas, mayroong proteksiyong legal, insurance at medical assistance. Higit sa lahat, boluntaryo na ang paglilingkod. Gayunman, ang hirap at panganib ay nananatili sa sinumang guro na pipiliing umupo sa halalan.

Buwis-buhay pa rin ang mga guro sa halalan. Kaya’t ang kakarampot na honorarium ay hindi na dapat pang buwisan. #

__________________________________________________
Reference: Benjo Basas, National Chairperson- 09273356375

TEACHERS’ DIGNITY COALITION (TDC)
Tel: (02) 444-6564 Mobile: 0916-6126739
Email Ad. teachersdignity@yahoo.com.ph
4012 A, Door F, Gen. T. De Leon Rd. cor.Diam St., Gen.T. De Leon, Valenzuela City

Submit your contribution online through HRonlinePH@gmail.com
Include your full name, e-mail address and contact number.

All submissions are republished and redistributed in the same way that it was originally published online and sent to us. We may edit submission in a way that does not alter or change the original material.

Human Rights Online Philippines does not hold copyright over these materials. Author/s and original source/s of information are retained including the URL contained within the tagline and byline of the articles, news information, photos etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.