kpd logo

[Statement] Labanan ang Gutom at kahirapan! Ipaglaban at Isulong ang Produksyon ng Pagkain ng Bayan! (Pahayag sa World Food Day) October 16, 2014 -Kilusan

Labanan ang Gutom at kahirapan! Ipaglaban at Isulong ang Produksyon ng Pagkain ng Bayan! (Pahayag sa World Food Day) October 16, 2014 Hungkag ang World Food Day sa Oktubre 16. Dumaranas ng matinding gutom ang mahigit 800 milyong tao o 12% ng populasyon ng mundo anumang araw. Nasa kanayunan, kung saan ang produksyon ng pagkain,…